Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K’ Sung, nênhs lâul lo pêx xinhv njênhk nhiav

14/10/2021 14:49 G10T+7

Tuôx jos Bu Sop, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) nul txus nênhs lâul jêx jos K’ Sung (zus shông 1963), minhx cxưx Mạ, mas lênhx tưs tưz pâuz viv zơưv lo ntâu lênhx nênhs njênhk nhiav.

Zơưv K’Sung (sangz lâux) kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông tuôr truôx an ninh tsơx tưs jêx jos. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Zơưv tsês ntâu nôngz nhôngl kruôz ntuôl pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz hur luz nênhx, tiv zix mas pangz chor chuôz zis uô nênhx txov nhev tiv zix chia hlang đhâu txov nhev. 

Zơưv tsinhr siz thangv trâu pêx xinhv lus tsưr ziv chok, tu cax phê. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Zơưv tsinhv zov chênhr kruôz ntuôl pêx xinhv uô trơưs jông chor chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs; trâu saz uô nox uô hâuk, tuôr truôx an ninh tsơx tưs; kruôz ntuôl tuz nhuôs hur ntu shông uô trơưs Luôx Nghiar vus tuz trok… 

Iz făngz uô jông hâux lưv ntơưv jos, zơưv tsinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr chuôz thênhx

Iz făngz, thâuv tưs hur jos muôx đăngs nuv, cêr khuô saz zơưv has cxuô lênhx tsov cưv jông trơưs cui đinhs ntơưv trôngx qơư.

Mai Anh

439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.