Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih nau jêr jŏk njŭn rplay săm bŭt tât ta mpeh ngai, mpeh vêch

18/11/2021 09:49 G11T+7

Ntŭk Wâl săm bŭt mẫu giáo Suối Phèn, xă Quảng Hòa (Dak Glong) gĕh 4 wâl săm bŭt, dơi nglăp dŏng dŭt năm 2019 - 2020. Ntŭk wâl săm bŭt aơ ngai ma klang xă Quảng Hòa tâm 20 km (trong neh), jrô kan Ntĭm sơm n'qual Dak Glong lĕ đă Wâl săm bŭt Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xă Quảng Sơn mât uănh n'hanh ntĭm nau pah kan ntĭm săm bŭt ma kon se.

Năm 2020 - 2021, ntŭk wâl săm bŭt Suối Phèn gĕh 2 jrô nti săm bŭt (jrô 4 năm n'hanh jrô 5 năm) đah 3 nai ntĭm n'hanh 33 kon se nti săm bŭt. Yor hăn nti jêr nĕ ăp nar nai ntĭm săm bŭt ndjôt piăng sông, dâng nar sông piăng, rlu bêch ta wâl săm bŭt. Jêh mông nti mhau, nai ntĭm săm bŭt plâ sĭt ta wâl săm bŭt tơm rlu. Gĕh nau jêr jŏk, nau rganh khă nĕ ăp nai ntĭm săm bŭt hôm gĕh nau m'ak, gĕh nau tâm n'hưch nsrôih găn nau jêr jŏk gơi njŭn rplay săm bŭt tât ma ăp kon se nti ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh bon lan bu nong iẅ bu nuyh.

Mông ntĭm - nti rplay săm bŭt bơh nai ntĭm n'hanh kon se nti săm bŭt 5 năm

Gĕh nar bri mih, ăp nai ntĭm ntrôl rdeh găn trong mbĭr tât ta wâl săm bŭt

Kon se nti săm bŭt dơi bu uănh săk jăn duh ma mô, tho ti đah dak si lor ma lăp ta jrô

Nai H'Hương ntĭm kon se 4 năm nti mprơ

Yăn kăl wai nai ntĭm săm bŭt hăn dăn dak dŏng ngêt sa, dak dŏng ŭm tôh ân ma kon se nti săm bŭt

A Trư

3,172
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.