Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr Đăk Nông muôx câp đôx moz câp 2 txix nuz 22/10/2021

27/10/2021 15:09 G10T+7

TCăn cưr Cuêt tinhv tamx thơix “Thich ưngr an toanx, linh hoax, cxênhz tangr muôx kangz hâu cangz moz Covid-19” haz kra chuên môn ntơưv Bôx Y têr, câp đôx moz ntơưv xênhr txix nuz 22/10/2021 txus thâuv muôx thông bor yaz trâu cxênhx xênhr nhoz câp 2.

Mênhx pêv, đrôngl Gia Nghĩa, chor hênhx Ðăk Glong haz Ðăk R’lâp nhoz câp đôx 1, ngui cơ kêl (maux njuôz, binhx thươngx yaz); chor hênhx Krông Nô, Cư Jut, Ðăk Mil, Ðăk Song, Tuy Ðưc nhoz câp đôx 2, ngui cơ trung binhx (maux đăngx); tsi muôx hênhx câp 3, ngui cơ saz (maux  cam) haz hênhx câp 4, ngui cơ los six saz (maux laz). Tangs nro xênhr muôx 1 xar câp 3: Ðưc Mạnh (Ðăk Mil); 13 xar câp 2: thix trânr Ðăk Mâm, Ðăk D’rô, Nam Xuân (Krông Nô); thix trânr Ea T’ling, Nam Dong, Ea Pô, Cư K’nia (Cư Jut); Ðăk Săk, Ðăk N’Drot (Ðăk Mil); thix trânr Ðưc An, Nâm N’Jang, Trường Xuân (Ðăk Song); Ðăk Buk So (Tuy Ðưc); 57 xar, phươngx, thix trânr tsinhv yuôr câp đôx 1.

WBPX xênhr cuôs chor sơv, ban, nganhx cxênhx xênhr haz WBPX chor hênhx, đrôngl căn cưr câp đôx lo công bôr chia kra uô trơưs chor tsưr ziv hanhx chinhr “Thich ưngr an toanx, linh hoax, cxênhz tangr muôx kangz hâu cangz moz Covid-19”.

Xangv txus 13 tênhz nuz 26/10, tangs nro xênhr muôx 961 ca moz Covid-19; hur ntơư muôx 797 ca tưz lo khu jông; 7 ca tuôs.

Q.S

3,327
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.