Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs tsi chia cangz moz cxuôv hav phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx

11/11/2021 10:03 G11T+7

Trơưs Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông, xangv txux 18 tênhz nuz 7/11, tiv lês tênhs văc xin côngz 1 trâu tiz nênhs txix 18 shông tror sâuv lo 98%; côngz 2 lo 14,7%. Nhis nuôr Sơv Y têr tưz tham mưu WBPX xênhr muôx văn banv sang trâu Bôx Y têr cxangz nzir văc xin pangz mangx tênhs côngz 2 haz văc xin trâu chor nênhs 12-17 shông.

Nhis nuôr tangs nro xênhr thuôx câp đôx 2 (ngui cơ trung binhx); muôx 4/71 xar, phươngx zos xar Buôn Choah (Krông Nô) haz phươngx Nghĩa Thành, Nghĩa Đưc, Nghĩa Tân (đrôngl Gia Nghĩa) nhoz câp đôx 4 (ngui cơ los six saz).

Ntơưv chuôv cơưv trâu Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông nuz 8/11, Wiv viên Trung ương Đảng, Phor Bí thư Thươngx trưx Xênhr wiv Điểu K’Ré ntâus grê sir jul, chênhr phangx haz chênhr mangx ntơưv cxuô cxênhx, nganhx, trôngx qơư hur hâux lưv phangx, tangr cangz moz Covid-19 haz kra uô chor chinhr sach an sinh trâu pêx xinhv. 

Lưx lươngs y têr muôz mâur xet nghiêms PCR sâuv thangx tsangv tangs nro đrôngl Gia Nghĩa chia xac đinhs chor ca F0, F1

Nhis nuôr, cangz moz tsinhv muôx ntâu, ban tơư kra cxuô cxênhx txuôl nzir phat hui vai tsox, tsach nhiêms, tox tsongs phangx, tangr cangz moz, tsơưs hlo chor tac đôngs tsi jông txus pêx xinhv luz nênhx haz tinhx hinhx cinh têr-tsôngv langx. 

Chỏ cơ cuan bor chir, hêx thôngr xng suôz cơ sơv haz chor đơn vix cil txus txuôl nxir cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, chia pêx xinv pâuz jông chênhr phangx cangz moz.

* Xangv txus 18 tênhz nuz 8/11, tangs nro xênhr muôx 1.240 lênhx mangl moz Covid-19, hur ntơư muôx 910 ca jông moz, 8 ca tuôs.

Đồ họa: Việt Dũng

Bảo Ngọc

3,589
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.