Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu trôngx qơư phangx tangr moz trơưs Tơư kra 19

23/09/2021 11:17 G9T+7

Nuz keix 20/9, Thươngx trưx Xênhr wiv tsov cưv cơưv chei mlôngl Ban Tơư kra phangx tangr moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông bor cor tinhx hinhx phangx tangr moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

 

Xâuk kangz jas cơưv, đôngx chir Ngô Thanh Danh, Bí thư Xênhr wiv, Thơưx pangz ĐBQH xênhr Đăk Nông tơư kra: Đrôngl Gia Nghĩa haz 5 hênhx: Tuy Đưc, Đăk Glong, Đăk Song, Cư Jut haz Krông Nô hlôngr ntơưv Tơư kra 15 môngl uô trơưs Tơư kra 19 ntơưv Thủ tướng Chính phủ tangz sis tsuv bov đamv uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx tangr moz haz tuôr đrăngx đrênhk chor qơư tangr seiz moz lơưr chor têz qơưs cêr. 

Hênhx Đăk R’lâp zuôr xâul kangz cêv kuôl trơưs Tơư kra 16 trâu 12 tênhz nuz 22/9/2021, hos iz cxa jos muôx moz ntâu ntơưv xar riêng Quảng Tín, Đăk Ru txuôl nzir xor thangx tsangv, cêv kuôl. Hênhx Đăk Mil txuôl nzir uô trơưs Tơư kra 16 haz chor tsưr ziv phangx tangr moz tưz haz tangz tov tơư kra. 

Công an, Sở Giao thông - Vận tải haz chinhr cuênx cxuô trôngx qơư tsuv cangr jông yêz "luồng xanh", zos chia muôx moz mas tsuv chius tsach nhiêms.  

Bảo Ngọc

3,386
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.