Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pơk huy ntil nau kan uĕh, di ma nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp

14/10/2021 15:08 G10T+7

Kơp tât 13 mông mhau lơ 12/10, lam n'gor lĕ 861 bu bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 543 bu nuyh tưp Covid-19 dơi bu săm bah nau ji, thluh wâl dak si n'hanh gĕh 3 nuyh khĭt.

Ntơm lơ 1- 10/10, gĕh 8.591 bu nuyh bon lan tă bơh ăp n'gor, bon têh mpeh Nam sĭt tâm n'gor. Ăp n'qual lĕ tâm pă bu nuyh n'hanh trŭnh nau pah kan cách ly ân di, gơi trŭnh nau tâm tưp ta bon lan.

Tĕng nau nchră pah kan, lơ 14/10, Dak Nong wơt tâm 200 bu nuyh bon lan tă bơh Bon têh Hồ Chí Minh; dơi bu cách ly du ntŭk 21 nar ta Trung tâm Huấn luyện n'hanh ntĭm nau tâm lơh, đăp mpăn bri dak xă Trường Xuân (Dak N'Soong), jêh rĭ cách ly tay 7 nar ta wâl.

Bí thư N'gor ủy ntĭm gai, gĕh nau mĭn kan joi ndơ kan ân ma bu nuyh bon lan jêh sĭt tât ta n'gor, tâm nĕ gĕh phung pah kan phổ thông

Mbơh ntĭm nau kan ma N'gâng kan ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji ta bu nuyh n'gor DakNong lơ 11/10, Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh lah uĕh n'hanh r'nê ăp n'gâng kan chính trị, ăp Bu nuyh bon lan lĕ tâm rom gop, tâm kơl n'hâm suan n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta ăp khay lĕ lăn.

Nô nau ji tưp abaơ dơi mât jêh khă nĕ hôm e gĕh âk nau jêr, nau r'vê, nĕ he uănh kh'lay, n'hao tay ăp ntil nau pah kan ân di. Bơh đah nau pah kan kơl nau rêh bu nuyh bon lan, ăp n'qual, n'gâng kan, n'hao tay nuih n'hâm tâm kơl ndrăng kon bu nuyh, tâm kơl bu nuyh gĕh nau rêh o-ach yor nau ji tưp bư. Bơh đah ndâk nau pah kan wơt bu nuyh bon lan gĕh nau rêh jêr jŏk sĭt tâm n'gor, N'gâng Pah kan Ka han rmanh - Bon lan ndâk tay nau kan joi ndơ kan ân ma bu nuyh bon lan jêh sĭt tât ta n'gor, tâm nĕ gĕh phung pah kan phổ thông.

Đồ họa: Việt Dũng

N'gâng kan dak si pơk huy bu nuyh dơi bu ntâp văc xin, ntâp lor ma ăp ntŭk gĕh nau ji tưp n'hanh ăp bu nuyh way hăn âk ntŭk, tâm mâp âk bu nuyh. Bơh đah nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp, ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan, n'qual nchŭn n'hâm suan ndâk hao nau wăng sa.

Bảo Ngọc

2,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.