Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz cxuô cxênhx thuôx 6 hênhx, đrôngl tuôx cơưv tsêr cơưv txix nuz 27/9

30/09/2021 16:57 G9T+7

Ntơư zos tơư kra ntơưv WBPX xênhr Đăk Nông ntơưv Công văn xur 5518/UBND-KGVX ban hanhx nuz 24/9 lus tsov cưv kra haz cơưv tir moz Covid-19.

Công văn has mênhx, căn cưr tinhx hinhx cangz moz Covid-19 ntơưv chor hênhx, đrôngl haz chia đamv bov ntu shông cơưv 2021-2022, WBPX xênhr thôngx zênhv chia shuv xinhz mâmx non, phôv thông haz zor zux tsi tsês ntơưv 6 hênhx, đrôngl zos: Đăk Song, Đăk Glong, Tuy Đưc, Cư Jut, Krông Nô haz đrôngl Gia Nghĩa tangz tov uô trơưs Tơư kra 19/CT-TTg lo tror môngl cơưv, chuôz txix nuz 27/9/2021.

Shuv xinh tuôx tsêr cơưv lo njuôl cuz chêr, nzuôr têk tuô cangz. Ảnh: A Trư

Chor cơ sơv zor zux uô trơưs txu xur lươngs, cêv kuôl chor shuv xinhz hur phongx cơưv; bur chir cơưv hlôngr six hơưv, sinh hoax tox thêv bov đamv tsi tox tsongs chôngz nênhs; tsuv tuô cangz, vêv xinh lơp cơưv; cênhz cơưv trưx tuênr, kra uô jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz.

Chor tsêr cơưv thông haz zor zux tsi tsês ntơưv chor hênhx: Đăk R’lâp, Đăk Mil tangz tov cêv kuôl tsôngv langx trơưs Tơư kra xur 15 haz Tơư kra 16 tsi tâu tsov cưv chia shuv xinhz tuôx cơưv. Chor cơ sơv zor zux tsuv tsov cưv kra cơưv trưx tuênr haz chor hinhx thưc kra cơưv huv, bov đamv phương châm “su tsi môngl tsêr cơưv tangz sis tsi su cơưv ntơưr”. 

Quốc Sỹ

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.