Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng trĕng kơl bon lan bu nong iê bu nuyh ndâk njêng nau rêh mhe (nau n'kôch dŭt): Nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau hao

23/09/2021 11:17 G9T+7

Bư tĕng Nau n'hêl n'hanh nau pah kan bơh N'gor ủy Dak Nong ta nau kan n'hpa nau rêh mpeh bon lan iê bu nuyh, tât abaơ, nau rêh bu nuyh bon lan gĕh âk nau plăch r'gâl mhe. Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach lĕ lăp tâm nau rêh ôi mhau, n'sĭt uĕh tâm nau pah kan.

Lôch năm 2016, r'noh o-ach r'năk bon lan iê bu nuyh gĕh 40,38%, r'năk o-ach bu nong iê bu nuyh tơm 53,79% lah tât lôch năm 2020, r'noh o-ach r'năk bon lan iê bu nuyh gĕh trŭnh hôm 17,18%, r'năk o-ach bu nong iê bu nuyh tơm 22,8%. Ăp xă mpeh ngai mpeh jru lĕ gĕh điện, wâl săm bŭt, trong hăn, trạm y tế. Gĕh âk trong hăn tâm thôn, bon, buôn, bản lĕ dơi bu nkra jêng trong bê tông, nơih luh lăp, rdeng drăp ndơ; ngih wâl rlau nar rlau têh mbâl; rdeh pah kan dơi bu r'gâl dŏng n'hâm suan... Kơp tât abaơ gĕh 122.000 r'noh bu nong iê bu nuyh dơi bri dak kơl săm bŭt n'kăr săk y tế. Tâm năm 2020 - 2025, n'gor nsrôih pah kan bư trŭnh r'noh r'năk o-ach bu nong iê bu nuyh hôm 3% n'hanh r'năk bu nong iê bu nuyh tơm hôm 4%. Tât năm 2025, lâm lơi lĕ r'ngôch wâl rung, wâl rơt; rlau 95% r'noh r'năk bu nuyh bon kan dơi dŏng điện n'hanh dŏng dak kloh...

Tâm năm 2016 - 2020, n'gor kuăl dăn prăk rêl dŏng nkra gĕh 65 trong hăn, 92 wâl rbŭn bon lan...

Bon lan bu nong iê bu nuyh n'hao nau mĭn gĭt, n'hao nau pah kan, dŏng rdeh kông nghệ dŏng bư mir jan ba gơi n'sĭt uĕh tâm nau wăng sa

R'noh thôn, bon gĕh điện bri dak dŏng 100%, sâm kơl n'hao uĕh nau rêh ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

Nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau đăp mpăn n'hanh hao ndrŏng

Tâm năm 2016 - 2020, lam n'gor gĕh 55.877 kon se nti săm bŭt, sinh viên bu nong iê bu nuyh dơi bri dak kơl prăk nti

R'noh n'hanh nau blau pah kan kan bộ bu nong iê bu nuyh ta n'gâng kan Bri dak rlau nar rlau hao

Hồ Mai

6,318
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.