Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx, tangr moz, huv linh hoax hur tinhx hinhx yaz

04/11/2021 15:35 G11T+7

Trơưs Sơv Y têr, xangv txus 18 tênhz nuz 1/11, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 1.006 ca moz Covid-19; hur ntơư muôx 860 lênhx tưz khu moz jông, tơưv tsêr khu moz, 7 lênhx tuôs. Tangs nro xênhr muôx hận 152 jêl moz, hur ntơư muôx 69 jêl moz tangz tov hoax đôngx.

Ntơưv jas cơưv trưx tuênr trâu chor hênhx, đrôngl hur xênhr lus hâux lưv phangx, tangr Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr trâu mo 1/11, đôngx chir Hồ Văn Mười, Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr has, cxuô đơn vix, trôngx qơư tsuv chênhr phangx, tangr moz, huv linh hoax hur tinhx hinhx yaz. Tangs nro hêx thôngr tsinhz chei côngv uô đrul sir jul saz hlo, cênhz mux tiêu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx. Chor nênhs F1 tưz tênhs 2 côngz văc xin phangx Covid-19 lo cêv kuôl y têr ntơưv tsêr; chor nênhs kror nhis tênhs 1 côngz los sis tsi tâu tênhs côngz tưs li zuôr môngl cêv kuôl tox tsongs.

Cxuô trôngx qơư, chor cơ cuan truênx thong tsuv cxiz chênhr kruôz ntuôl, pâuz jông xangr phangx moz trâu pêx xinhv. Chinhr cuênx cxuô cxênhx cxiz chênhr nrar tâul kangz haz muôz mâur xet nghiêms trâu canr bôx côngz tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx haz chor nênhs cil txus njiz jê nênhs muôx moz.

 

* Cil txus chinhr sach pangz nênhs los đôngx haz nênhs sir zôngv los đôngx mangl cxuôv hav viv cangz moz Covid-19, Tsuv tinhx WBPX xênhr has tsuv hanhx đôngx bâuv saz plơưr, viv nhiz nuôr pêx xinhv tangz tov njiz txov nhev xangr zuôr zov chênhr, pangz huv six. 

WBPX xênhr tsuv cxiz chênhr tênhs tangs nro Văc xin phangx Covid-19 nhoz đrôngl Gia Nghĩa, hênhx Đăk Mil

Tsuv tinhx WBPX xênhr cuôs, uô trơưs pangz tsuv khoa hocx, tsi mair moc, sâuv tinh thânx pêx xinhv uô tsưr, công khai. Chor sơv, nganhx, trôngx qơư cil txus tsuv uô tar tsach nhiêms, tsi chia muôx tinhx tsangs mangl đôngx hur phaiz nhiax pangz trâu chor nênhs lo pangz trơưs cui đinhs. Phaiz nhiax pangz trâu chor nênhs tưz lo sâu bê tsuv uô tar trâu nuz 5/11.

Bảo Ngọc

654
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.