Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao ndâk tay nau ndâk pah kan ntĭm nau kan n'hanh joi ân nau kan

14/10/2021 14:57 G10T+7

Bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor tâl XII, năm pah kan 2020 - 2025 (Nau n'hêl mrô 01/NQ-TU bơh N'gor ủy), Nau n'hêl mrô 110/NQ-HÐBL bơh Hội đồng bon kan tĕng Nau nchră bư hao nau wăng sa -nau rêh bon lan 5 năm tâm năm 2021 - 2025, Ủy ban bon lan n'gor lĕ trŭnh Nau nchră bư tĕng nau pah kan ntĭm nau kan, joi ân nau kan n'gor Dak Nong tâm năm 2021 - 2025 (moh ngăch lah Nau nchră kan mrô 103).

Tĕng nau nchră pah kan aơ lah ntĭm nau kan mhe n'hanh joi ân nau kan tay ma rlau 90.000 bu nuyh. Tâm nĕ, joi ân ndơ kan ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm 30% đah ma r'noh bu nuyh pah kan dơi kan ta n'gor; ntĭm nau kan ân ma 20.000 bu nuyh; n'hao r'noh bu nuyh pah kan jêh dơi bu ntĭm nau kan ntơm 45% năm 2020 hao tât 57,5% năm 2025... Ăp ntil nau pah kan ndâk kan joi ân nau kan tă bơh ăp ntil ndơ kan bư hao nau wăng sa tâm bon lan; kơl joi ân nau kan tă bơh nau pah kan ân prăk manh ma bu nuyh o-ach n'hanh ăp bu nuyh gĕh nau jêr jŏk bă bă; kơl bu nuyh pah kan tât pah kan ta bri dak bu bơh tach; n'hao nau pah kan ntĭm sơm nau kan...

Lam n'gor abaơ gĕh 19 n'gâng kan ntĭm nau kan. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

 

Năm 2020, ăp n'gâng kan ntĭm nau kan tâm lam n'gor lĕ ntĭm nau kan ân ma 5.914 bu nuyh; r'noh bu nuyh gĕh nau kan jêh bu ntĭm nau pah kan tât 80%. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Ntơm năm 2020 tât khay 9/2021, r'noh bu nuyh pah kan dơi bu joi ân nau kan mhe n'hanh nau kan hao gĕh tay 31.294 bu nuyh

Tĕng nau nchră tâm năm 2021 ntĭm tay nau kan ân ma 4.000 bu nuyh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Ăp n'gâng kan ntĭm nau pah kan tâm lam n'gor lĕ n'hâm suan ntĭm joi nau kan ân di ma kon se jêh nti dŭt wâl săm bŭt trung học phổ thông. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Bu ur bu nong iê bu nuyh tĕng nti ta jrô bu ntĭm vâng tanh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

H' Mai

6,814
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.