Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Mông bản Nâm So Ni nsrôih klaih nau jêr

22/07/2021 10:20 G7T+7

Bản Nâm So Ni tâm thôn 4, xă Dak Som (Dak Glong) lah du bản gĕh nau rêh jêr jŏk ngăn ngên. Ntơm tâm klang xă hăn dăch tât 20 km trong neh, trong iơh mơ dơi tât ta bản.

Lĕ r'ngôch tâm bản gĕh 102 r'năk, 650 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Mông tă bơh mpeh Bắc tât ndâk njêng nau rêh ta aơ. Yor e hŏ gĕh điện nĕ âk r'năk bu nuyh bon lan nkra êng điện năng lượng măt nar gơi dŏng tâm r'năk sa. Nsrôih nklaih nau jêr, bu nuyh Mông ta aơ lĕ n'hâm suan pah kan, plăch r'gâl nau mĭn mhe tâm nau bư mir jan ba gơi hao nau wăng sa, r'gâl uĕh tay nau rêh...

Bu nuyh Mông ndăn dŏng neh tâm dâng yôk gơi tăm ba lŏ

Ca phê jêng du ntil tơm tăm kh'lay bơh bu nuyh Mông, jêh peh gĕh n'sĭt 2 - 2,5 tân du hec ta

Bu nuyh bon lan rong iăr, gơi gĕh poăch dŏng sa tâm r'năk

Bu nuyh ranh mât sau gơi me mbő hăn luh bư mir

Âk r'năk bu nuyh Mông uănh kh'lay nau ntĭm sơm, ân kon hăn nti săm bŭt

Trong tâm bản abaơ lĕ dơi bri dak kơl nkra jêng trong bê tông

Mẫn Doanh

1,203
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.