Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx hênhr ntơưv chor qox tamx nhoz Krông Nô

23/09/2021 10:50 G9T+7

Zos trôngx qơư muôx hangr đêx ntâu, nhis nuôr, ntơưv xar Nam Xuân, Ðăk Sôr, Nâm Nung, Tân Thành... (Krông Nô) muôx los six ntâu tus qox tamx zos pêx xinhv tưz tuôv đhâu chor hangr đêx.

Chor qox nuôr tưz zos môir ngui hiêmv, tangz sis cxuô nuz tsuv pangz mangx môngl lus, thâux hangx huv ntơưv pêx xinhv. Viv li, pêx xinhv xangr cuôs lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng cil txus  txuôl nzir zov chênhr, đâux tư cxiv tsang qox chia pêx xinhv môngl lus zongx ziv, zangv chor tai nanx tsi xangr txus muôx tơưv.

Pêx xinhv môngl lus đhâu, thâux kôngz lông đhâu qox tamx ntơưv jos Nam Thanh, xar Nam Xuân

Iz tus qox tams tuôv đhâu hangr đêx Đăk Sôr, xar Đăk Sor tsi muôx langx cangz their oz făngz, cxơưx tiz zưv tai nanx thâuv tiz nênhs môngl đhâu

Ntâu tus qox tamx tưz mangl poz, lưx po, cxơưx tiz zưv tai nanx

Y Sơn

328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.