Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Puv pâuz haz uô tsi muôx âm mưu cxuôv hav lus dân chủ, nhân quyền

27/10/2021 15:00 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chor thêr lưx thux đix hur haz tov đrâu têz qơưs tsir đreiv hur kangz ntâu tsưr ziv, cangr shênhv tangs nro, tox tsongs khai thac iz cxa hiêns tươngs tiêu cưx chia has tsi jông, has txơưr kror tsinhz tas lus chor vânr đêx tsinhz chei, tiv zix mas chor xưv cxênhx tsinhz chei haz chor sir jul tangr cangz moz Covid-19 ntơưv pêz têz qơưs.

Chor nênhs fêv ntơư muôz chor lus “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “tự do ngôn luận”, sir zôngv chor tsưr ziv has tsi jông, đăngs nxuô lus chor vânr đêx dân chủ, nhân quyền, minhx cxưx, tôn zor. Mux đich chor nênhs fêv nxuô cich đôngx biêuv tinhx,  bạo loạn, khủng bố, tsir hlang têz qơưs tsi huv chei…, uô tsi truôx tsinhz chei, tir Đảng haz Têz qơưs haz pêz chêr đôs.

Chor xur mông tsi jông, cich đôngx lus tang cangz moz Covid-19.

Chia đâur tranh uô tsi muôx âm mưu ntơưv chor nênhs fêv, pêx xinhv tsuv tsinhr phangx tangr chor âm mưu, thủ đoạn, luận điệu kruôz ntuôl tsi jông chor vânr đêx lus dân chủ, nhân quyền, minhx cxưx, tôn zor chia tangr tir Đảng, Têz qơưs haz pêz chêr đôs. Cxuô cxênhx, nganhx cxiz chênhr has kra haz uô trơưs jông chor cui đinhs ntơưv Đảng haz Têz qơưs lus vânr đêx dân chủ, nhân quyền, minhx cxưx, tôn zor, cxiz chênhr kruôz ntuôl, zor zux Pêx xinhv uô nênhx haz uô trơưs hiến phap haz phap luôx.

Canr bôx Đônx Biên phongx Đăk Dang tsinhr kruôz ntuôl phap luôx txus trâu tsôngv box M’nông xar Quảng Trực (Tuy Đưc).

Lưx lươngs Công an zov chênhr mlôngl pâuz tinhx hinhx an ninh tsôngv langx ntơưv thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Bảo Ngọc

368
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.