Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chia an toanx pangs đêx cheix ntux nangl

08/09/2021 10:52 G9T+7

Đăk Nông tangz tov hur cheix ntux nangl, hiênx tươngx phuôz chuô cưx đoan muôx tsi tsês. Keiz ngui hiêmv muôx thâuv tưs tsi pâuz, cxuôv hav txus an toanx ntơưv chor công trinhx pangs ntiv đêx.

Chor pangs đêx poz, zuôr xangr poz lo chor đơn vix cangr, khai thac khu hlôngr huv six

Nhis nuôr, nganhx tsưc năng, chor đơn vix cangr, khai thac công trinhx sâuv thangx tsangv xênhr tưz chênhr phangx cxênhz seiz, ntâu grê nhis nuôr chor công trinhx thuiv lơix chia puv pâuz chor hangx mux poz, zuôr xangr poz. Đhâu ntơư, huv six khu hlôngr; cxiv tsang phương anr pangz mangx, ntiv đêx, por vêv công trinhx hur cheix ntux nangl. Hâux lưv bov đamv an toanx chor pangs đêx muôx gre zov chênhr hur tso đêx pangz mangx uô kôngz, tsơưs đêx nhangz, tsơưs đêx hluz hur cheix ntux nangl, pangz mangx an toanx chuôz tangv, hoax đôngx uô nox ntơưv pêx xinhv.  

Chor pangs ntiv đêx sâuv thangx tsangv xênhr lo cxiv tsang phương anr ntiv đêx huv

Y Sơn

3,514
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.