Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât đăp mpăn nglau dak, dak bât ta yăn mih phŭt

08/09/2021 10:52 G9T+7

Dak Nong dôl tât yăn mih dak bŭk, nô nau phŭt siăl abaơ way gĕh âk. Gĕh âk nau jêr tât, nĕ bư mô uĕh ma nau đăp mpăn bơh ăp ntŭk nglau dak, dak bât.

Ăp nglau dak, dak bât iơh, mô hôm saơ uĕh dơi n'gâng kan mât, dŏng ndâk nau kan nkra tay ân uĕh

Abaơ, ăp n'gâng kan, ăp phung kan mât, dŏng nglau dak tâm lam n'gor lĕ ngăch ndâk nau pah kan ksiêm, trĕng nau uĕh ma mô ăp nglau dak gơi ngăch gĭt ntŭk iơh, ntŭk mô hôm saơ uĕh. Yor nĕ, ngăch ndâk nau kan nkra tay, ndâk njêng nau mĭn kan n'jrăng mih phŭt, têm nkrem dak, mât nglau dak tâm yăn bri mih. Nau kan mât ăp nglau dak, dak bât aơ gĕh nau kh'lay gơi pơk dak dŏng bư mir jan ba, trŭnh nô nau dak bŭk, trŭnh dak lip tâm yăn mih phŭt, sâm kơl mât đăp mpăn drăp ndơ, nô nau pah kan bư mir jân ba bu nuyh bon lan.

Ăp nglau dak, dak bât tâm lam n'gor dôl dơi bu ndâk njêng nau kan têm nkrem dak ân di

Y Sơn

3,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.