Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðônx biên phongx cưav khâuv Thuận An txuôx đrênhk qơư đriv

05/09/2021 14:56 G9T+7

Đônx biên phongx cưav khâuv Thuận An nhoz sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Mil, cangr ntu đriv ntêr 13km, buôs chor xar Bu Sa Ra, hênhx Pét Chăn Đa (Têz qơưs Campuchia).

Đrul khâuv hiêus “Đônx zos tsêr, đriv zos kuz tsêr, tsôngv box cxuô minhx cxưx zos cưr tix cxênhz jê”, cxuô cxênhx canr bôx, chiênr sir phat hui truênx thôngr anh hungx, hlang đhâu cxuô phiv liv, tuôr truôx đrênhk tsưr cangr đêx angr, an ninh đriv. Đơn vix tsinhr cênhz đrul cxuô cxênhx, cxuô nganhx, trôngx qơư tuôr truôx tinhx hinhx, cangr đrăngx đrênhk trôngx qơư, đâur tranh muôx kangz hâu trâu âm mưu, thuv đoans ntơưv chor thêr lưx thux đix, cxuô zangv nênhs cxuv; tsov cưv jông chor hoax đôngx sox seiz, cxênhz seiz por vêv an toanx, tiz jông cêr đriv, ndix đriv. Hur tinhx hinhx yaz, canr box, chiênr sir Đônx biên phongx cưav khâuv Thuận An tsinhr uô jông tinh thânx chênhr phangx, uô cênhz iz tuôv cxix 2 hâux lưv, cê por vêv đriv cê tangr cangz moz Covid – 19 cil tuôx...

Ntu đriv, ndix đriv cưs đơn vix cangr lo por vêv truôx đrênhk

Canr bôx, chiênr sir Ðônx biên phongx Cửa khâuv Thuận An hlang txov nhev sox seiz đriv

Canr bôx, chiênr sir cênhz chor lưx lươngs sox seiz, cxênhz seiz trôngx qơư, vangx têz ntơưv pêx xinhv

Đơn vix, nhoz trôngx qơư, cênhz pêx xinhv chia uô oz zangv hâux lưv zos por vêv đriv haz phangx, tangr moz Covid-19

Canr bôx, chiênr sir tsinhr kruôz ntuôl phangx, tangr moz Covid-19 trâu chor chuôz zis pêx xinhv muôx têz jê thangx tsangv đriv

Canr bôx, chiênr sir trâu saz uô nox, baov đamv jâuz njuôz nox nax nuz

Hồ Mai

530
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.