Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gia Nghĩa plăch r'gâl tay nau rêh tâm bon têh
 • 14/10/2021 14:34
 • Ta ăp khay lĕ lăn, nô nau đăp mpăn nau rêh tâm bon lan ta bon têh Gia Nghĩa gĕh âk nau jêr jŏk mhe tâm ban lah nkhŭt n'dŏk mô di ntŭk, pit in trong rdeh, pĭt trong; nkân rdeh mô di ntŭk...
 • Trong hăn ăp bon ta Dak Nia iơh hô ngăn
 • 07/10/2021 16:50
 • Trong hăn ntơm bơh Wâl săm bŭt tiểu học N'Trang Lơng, bon Bu Kol hăn tât ta bon Cây Xoài, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) jong rlau 5km lĕ iơh jŏ năm aơ.
 • Bu nuyh bon lan Nâm N'đir, Nâm Nung njuăl săm bŭt lah uĕh
 • 07/10/2021 16:48
 • Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gorLơ 21/9/2021, bu nuyh bon lan bon Dak Prĭ, xă Nâm N'đir n'hanh bon R'Câp, bon Jrah, xă Nâm Nung (Krông Nô) lĕ njuăl săm bưt lah uĕh Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Hồ Văn Mười yor lĕ gĕh nau pah kan ta năp măt gơi nklah nau tâm pit neh ntu ta Kông ti TNHH MTV Nam Nung.
 • N'dŏk bêng trong Bri dak 14
 • 23/09/2021 10:52
 • Ta ăp khay abaơ, sao tay nô nau bu dah ma klŭp n'dŏk bar đah trong Bri dak. Nau klŭp n'dŏk aơ n'kĭng, bư gĕh nau jêr ma bu nuyh bĭt rdeh, n'hanh bư bâ ntŭk rêh. Lah bri duh nar, mô rĭ jêh mih, n'dŏk bu klŭp aơ bô ôm ngăn.
 • Phung kông an n'hao uĕh nau kơl pah kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19
 • 05/09/2021 14:37
 • Yor nô nau ji tưp Covid-19 abaơ gĕh âk nau jêr, phung Kông an n'gor Dak Nong lĕ pah kan n'hanh dôl pah kan n'hao uĕh nau kơl kh'lay, gŭ mât ntŭk n'king, hăn tâm bon lan, lĕ n'hâm suan pah kan, pah kan uĕh "bar ntil nau kan" mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon kan, đăp mpăn bon lan n'hanh n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.