Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Tus nhux tưv hur luz nênhx ntơưv nênhs M’nông
  • 29/01/2021 15:47
  • Hur luz nênhx ntơưv nênhs M’nông, thâuv nzur, nhux tưv zos nhux kul lo chox lus zus chia zuôr greix, zuôr jul pangz mangx uô nox uô hâuk. Trơưs xangr ntơưv nênhs M'nông, tus nhux tươngx trưng trâu nênhs muôx, zos chuôz tangv muôx grê chia uô yôngz cul; zos chuôz tangv muôs zuôr...
  • Đăk Nông, kror qơư uô si tsaz đrul ntâu thăngr canhv
  • 29/01/2021 15:39
  • Đeiv angr Đăk Nông lo thiên nhiên puz ntâu thăngr canhv jông gâux, saz kâul leik đrul grê lus đruôl văn hoar ntâu zangv, đâmx đax banv săc. Hur jas txus Tsaz shông yaz lus, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr haz kruô uô si lo ndil sei canhv jông gâux, nrar seiz, tsaiv nghiêmx chor tsi tâu puv, yaz ntơưv ntâu kror qơư uô si.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.