Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tiv zix chor thanh âm
 • 29/01/2021 16:46
 • Ntêr lus, âm nhax tưz zos iz phênhv tangr tưs tưz tsuv muôx hur luz nênhx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cx ưx nênhs tsơưs. Chor grei đrơưv đrôngl, lov jêv txus cuz saz nziv hluz por lênhx cênhz đreiv cxuô lênhx.
 • Txu pluôl nhoz Đăk Glong
 • 29/01/2021 16:39
 • Đăk Glong zos hênhx pluôl, muôx7/7 xar txov nhev tiv zix đrul 61 luz jos; hur ntơư muôx 30 luz jos muôx minhx cxưx nênhs tsơưs chôngz.
 • Đăngs jul yaz nhoz jos Môngz Si Át
 • 29/01/2021 16:38
 • Jos Môngz Si Át, nhoz xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) nhoz fênhz oz făngz ntang trôngz, muôx 176 tsêr, muôx li 1.015 lênhx nênhs, hur ntơư muôx yangx 70% zos tsôngv box minhx cxưx Môngz.
 • Shir phangz muôx pangx tênhz tol tsaz
 • 29/01/2021 16:36
 • Uô trơưs Cuêt tinhv xur 2081/QĐ-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus Tsangz cxênhx pangz pangx tênhz jêx jos, tox trôngz haz har txưr ntu 2013 - 2020, hur 2 shông 2019-2020, nganhx Pangx tênhz tưz sir jul changz pangx tênhz Têz qơưs tuôx trâu chor jêx jos txov nhev tiv zix ntơưv xar Quảng Hòa haz Đăk R’măng (Đăk Glong).
 • Đăk Nông sir jul chox ntâuz txaix uô nghêx hlang đhâu pluôl
 • 29/01/2021 15:57
 • Pêz xênhr muôx ntâu tsangz cxênhx, jưs anr, jaiv phap chia tror uô, tuôr tsês, phat hui grê văn hoar ntâuz txaix; cênhz ntơư pangz txôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx cxangz nhiax sâu ntơưv nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr.
 • Thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs cxiv tsang nênhx, uô nox
 • 29/01/2021 15:56
 • Shông 2020, Xênhr đoanx Đăk Nông tưz yangx côngz 28 lênhx thanh niên tôn zor, minhx cxưx nênhs tsơưs muôx mô hinhx, cơ sơv sanv sanv xuât, uô luôv tiêu biêuv; hur ntơư, muôx 20 lênhx điênv hinhx thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs zos nênhs M’nông, Ê đê, Mạ, Hoa, Zir...
 • Nhux shông has lus tus nhux tưv
 • 29/01/2021 15:48
 • Nhux tưv zos tus tsax cxênhz jê, cênhz đrul luz nênhx haz zos iz zangv chuôz tangv ntơưv nênhs kôngz Việt Nam thâuv ntêx. Shênhv đuôz tus nhux tưv leix lax... los six cor cangv, uô muôx camv jac thi vis tax tul ntơưv jêx jos Việt Nam.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.