Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau uĕh iăt ăp ntil bâr ntaih
 • 29/01/2021 16:46
 • Ntơm kăl e, âm nhạc lĕ jêng du ntil ndơ dŏng lah mô dơi mô gĕh tâm nau rêh bon lan bu nong ăp bu nuyh. Ăp ntil bâr ntaih drơu đrơu, răm m’ak nkah nau tâm rŏng lĕ dơh dăch ma ăp kon bu nuyh.
 • Pơ mĭn trŭnh o-ach ta Dak Glong
 • 29/01/2021 16:39
 • Dak Glong lah du n’qual o-ach, gĕh 7/7 xă gĕh nau jêr jŏk đah ma 61 thôn, bon; tâm nĕ, gĕh 30 bon âk bu nong iê bu nuyh rêh.
 • Nau rêh mhe ta bản Mông Si Át
 • 29/01/2021 16:38
 • Bản Mông Si Át, ta xă Dak Ngo (Tuy Ðức) dăch bơh pĭt yôk, gĕh 176 r’năk, tâm 1.015 bu nuyh, tâm nĕ gĕh rlau 70% bu nuyh Mông rêh.
 • M’ak tâm nuih n’hâm yor gĕh điện wơt sa têt
 • 29/01/2021 16:36
 • Bư trĕng Nau trŭnh kan mrô 2018/QD-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ tâm Nau kan pă điện tâm bon lan, mpeh bri yôk n’hanh kô lao dak lai tâm năm 2013 – 2020, tâm 2 năm 2019 – 2020, n’gâng kan Ðiện lĕ nsrôih njŭn điện tâm Bri dak sĭt tât ta ăp thôn gĕh nau rêh jêr jŏk bơh xă Quảng Hòa n’hanh Dak R’măng (Dak Glong).
 • Năm Tân Sửu n’kôch nau rpu
 • 29/01/2021 15:48
 • Rpu lah mpô mpa rong dơh dăch, tâm r’nglăp đah nau rêh n’hanh jêng du ntil drăp bơh bu nuyh bư mir Việt Nam kăl e. Rup rpu kai lŏ tâm ndrênh… lĕ mơng, mpơl saơ nau mĭn gĕh nau rêh uĕh lăng tâm bon lan Việt Nam.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.