Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’veh tâm nau rêh bon lan ăp bu nong ta Tây Nguyên

06/02/2018 14:21 G2T+7

R’veh lah mpô pa ndjôt mpơl âk tâm nau way n’hanh dơi bu kơp lah “mpô pa rêh ntơm kal e” ta Tây Nguyên.

Ntơm bơh âk năm kal e, bon lan ăp bu nong ta Tây Nguyên lĕ gĕh nau way hăn nhŭp, rong rveh rêh tâm bri. Ta dăch du rhiăng năm, r’veh ta Tây Nguyên gĕh dăch tât du rhiăng mlâm. R’veh ta Tây Nguyên rêh dơh dăch ôi mhau ndrel bu nuyh bon lan. R’veh ât jêng mpô pa rêh ndjôt mpơl âk nau way kal e bơh ăp bon lan iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk. Jêh dơi bu nhŭp rong, r’veh dơi bon lan dŏng đât si, r’deng ndơ gĕh bư mir jan ba… Ăp năm dăch abaơ, r’veh tâm bon lan ta Tây Nguyên dơi dŏng gơi ân bu năch ncho hăn pâl, kơl ka han mât uănh n’har bri hăn ksiêm trong n’har bri.

R’veh tâm rnglăp ndrel ta nau rêh nau way kal e bơh bu nuyh Tây Nguyên

R’veh dơh dăch n’hanh ŭch ngăn ma kon bu nuyh

Bu ranh bon bư brah lah uĕh nuih n’hâm ma r’veh

R’veh tâm rlong chưng play đung

R’veh tâm rlong nchuăt găn dak

R’veh r’deng bu nuyh bon lan hăn bơh dâng bơh lơ

R’veh kơl ka kan mât uănh n’har bri hăn ksiêm n’har bri tâm ntŏk jêr trong hăn

Lê Phước

1,289
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.