Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr, tu haz phat hui vai tsox nênhs ntâu shông

06/02/2018 14:37 G2T+7

Nhis nuôr, tangs nro xênhr muôx yangx 27.000 hôix viên Hôix Nênhs ntâu shông. Cxuô nganhx, cxuô cxênhx hur xênhr tsinhr zov chênhr, tu txus luz nênhx vâtx tsât, tinh thânx, pangz nênhs ntâu shông uô nênhx shir phangz, muôx jul, phat hui vai tsox ntâu shông – uô ar tsov jông.

Tangs nro xênhr muôx jê 15.000 nênhs lâul muôx thêv Bov hiêmv y têr; jê 9.000 nênhs lâul 60 shông tror sâuv lo sir zôngv pangz tsôngv langx. Muôx 65/71 chor xar, phươngx, thix trânr muôx pênhr tu haz phat hui vai tsox nênhs ntâu shông đrul chor pênhr yangx zos jê 12 tiv nhiax. Jê 70.000 nênhs ntâu shông tuôx côngv hoatx đôngx cinh têr, hur ntơư 4.000 nênhs ntâu shông uô cinh têr coz, 1.500 nênhs ntâu shông zos tsưr trang traix, joanh nghiêpx. Chor chi hôix nênhs ntâu shông cxiv tsang lo 135 câu lax bôx văn hoar, văn nghêx, thêv zux thêv thos, pênhr khuênr hocx, pênhr khuêt tâtx…

Shông kror đhâu, cxuô cxênhx hôix cơ sơv tsov cưv lêr phôngv shông lâul, phôngv shông lâul muôx grê hênhr tsuô 747 nênhs lâul pur 70, 75, 80, 90, 95, 100 haz yangx 100 shông

Chor lâul ntâu shông nênhs Max, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) nhênhx nux phôngv ntơưv WBPX xênhr tsuô jas tsaz

Nênhs ntâu shông xar Nam Dong (Chư Jut) khơưs puz fông ntơưr xir por tsuô chor nênhs lâul minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx txov nhev

Jê 8.000 nênhs ntâu shông lo njuôl đăngs jul đinhx cix haz sâu ntơưr cangr đăngs jul

Chor câu lax bôx yangz shuv đăngs jul hu lo ntâu lênhx hôix viên nênhs ntâu shông

Yangx 3.200 nênhs ntâu shông trâu saz côngv chor câu lax bôx, văn nghêx, thêv zux thêv thos

Hồ Mai

339
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.