Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr ntêr thuênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

06/02/2018 14:26 G2T+7

Luz tsêr trêtx truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông tuz muôx đhâu ntâu cxênhx ntêr muôx 30m, têx thâuv muôx 100m, mas lo hu uô tsêr ntêr. Thâuv tưs hur tsêr muôx nênhs zuôr pux zuôr zơưs, phai ziv yaz, luz tsêr lo tsuôs ntêr cxangz chia nhoz uô cê…

Tsêr ntêr zos qơư nhoz ntơưv 3 - 7 ziv. Luz tsêr đrul oz hangx ndix ntông muôx grê, tsuôx khor, ntông khênhx, lux txâus iz lênhx puôs. Chí uô lo luz tsêr ntêr tsuv môngl tov jôngr txar shông, ntông, grênhz… haz bangx yênhx shông li uô lo tar. Iz ziv por lênhx muôx cxangz blêx, chuôz tangv, kror chuz mor. Iz ziv zâu muôx oz luz kror chuz. Ntơưv kror trôngx môngl lus zos iz luz tsês tsuô txir nênhx haz kruô. Kror chuz nhoz hur kangz cxangz blêx tsês tsuô pux uô jâuz mor nox.

 

Cxuô luz tsêr por lênhx muôx cxangz trâu blêx

Kror chuz nhoz hlo ntơưv kror trôngx môngl lus chia ntê tơưk, chuôz zis nhoz uô pươưk siz thangv los sis uô mor, cuô tuôr chia tos kruô…

Chiêng zos “bâur vâtx”, los six muôx grê mas lo đai pês xuz njang tsêr, uô puv bluô nux ntơưv chuôz zis

Mẫn Doanh

838
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.