Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phôngv Đangv 88 shông yaz

06/02/2018 14:07 G2T+7

Hnuz 3/2/1930, Đangv Côngx sanv Viêtx Nam lo cxiv tsang. Jê chuôx thâpx civ đhâu, hur chox kra ntơưv Đangv, pêx xinhv pêz tưz uô tar Cach mangx Hli Ziv 1945, cxuôv tsês tangs nro chêr đôx thưx dân phong ciênr, cxiv tsang Têz qơưs Viêtx Nam Dân chuv Côngx hoax (nhis nuôr zos Têz qơưs Côngx hoax xar hôix chuv nghiar Viêtx Nam); ntâus zênhx cxuô jas chiênr tranh xâm lươx, uô tar sưx nghiêpx jaiv phongr minhx cxưx, thôngr nhât têz qơưs; tiênr hanhx công cuôx hlôngr yaz, cxiv tsang chuv nghiar xar hôix haz por vêv truôx đrênhk nênx đôcx lâpx minhx cxưx.

Chox kra ntơưv Đangv Côngx sanv Viêtx Nam, cach mangx Viêtx Nam môngl ntơưv thăngr lơix nuôr txus thăngr lơix u

Môngl đhâu 88 shông yaz, Đangv Côngx sanv Viêtx Nam zos Tsuv tinhx Hôx Chir Minh vir đaix sangr lâpx haz chox kra, tưz nhênhx zuôr xưr mênhx lus đruôl, tuôr tsangr luz gox Cach mangx Viêtx Nam hlang đhâu ntâu txov nhev, thưv thach; môngl ntơưv thăngr lơix nuôr txus thăngr lơix u, sâu lo chor făngz lus đruôl vev vang ntơưv minhx cxưx.

Thix xar Gia Nghiar cxul qix pangx yaz khir cxangz đuô Hnuz muôx tơưv Đangv Côngx sanv Viêtx Nam (3/2). Ảnh: Q.S

Bảo Ngọc (t.h)

5,560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.