Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hâk Ðảng 88 năm yan Kao

06/02/2018 14:07 G2T+7

Lơ 3/2/1930, Ðảng Kộng sản Việt Nam dơi ndâk njêng. Dăch tât sĭn ch’hât năm, yor Ðảng ntĭm gai, bu nuyh bon lan lĕ dâk tâm lơh Kăch mạng khay Pham 1945 lĕ jêh tâm lơh, lâm lơi lĕ rngôch nau rêh bư dĭk, ndâk njềng bri dak Việt Nam Bu nuyh bon lan bư tơm Kộng hòa (abaơ lah Bri dak Kộng hòa bon lan bư tơm bri dak Việt Nam); dơi lơh ăp ntŏk bu pit bri dak, dơi kan jêh nau tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak he nơm, kluôn lĕ bon lan; ndâk nau kan plăch rgâl mhe, ndâk njêng nau kan bon lan bư tơm bri dak nâp nâl mô dơi ân bu pit.

Yor Ðảng Kộng sản Việt Nam ntĭm gai, kăch mạng Việt Nam tâm lơh dơi bơh tâ aơ tât tâ êng

Lĕ lăn 88 năm yan Kao, Ðảng Kông sản Việt Nam yor Kô ranh Hồ Chí Minh ndâk njêng n’hanh ntĭm ren, lĕ dơn nau gai tâm lơh, ntĭm bu nuyh bon lan Kăch mạng Việt Nam găn ăp ntil nau jêr zŏk, nau rlong nuih n’hâm, dơi tâm lơh bơh tâ aơ tât tâ êng, nchih kah gĭt ăp ntil nau uĕh tâm lơh tâm su sŏk lơi bri dak bơh bu nong.

Bon têh Gia Nghĩa lĕ ma nau uĕh đah siăm kơ n’hanh kao kah gĭt Nar ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam (3/2). Ảnh: Q.S

Bảo Ngọc (t.h)

5,561
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.