Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Răk ntŏk pâl tur cĭng goh goong tă bơh ndâk njêng tay nau bư brah kơt kal e

06/02/2018 14:21 G2T+7

Tă bơh ndâk njêng tay nau bư brah kơt kal e, cĭng goong dơi mpơl saơ nê nê nau way tâm nau way kal e.

Tĕng nau way bơh ăp bon lan ăp bu nong, nau dŏng cĭng goog tâm ăp tâ rbŭn bư brah, rbŭn ngêt sa lah nau kan gơi kah gĭt ma trôk neh n’hanh mbah dăn, hưn nau rêh kon bu nuyh ma brah yang, jrŏng rnoi, tâm mâp mbơh ngơi ma bon lan n’hanh ma păng nơm. Bâr ntaih cĭng goong dơi dơi bu goh tâm ăp tâ rbŭn bư brah, rbŭn ngêt sa lah nau mbơh uĕh tât ma bon lan, bri bon n’hanh jêng ntung gơi tâm rnglăp kon bu nuyh ma brah yang. Ntŏk pâl nau way tur cĭng goh goong gŭ jru tâm nau mĭn nuih nhâm bơh ăp ntil nau bư brah kơt kal e. Tâm rnglăp cĭng goong ma nau rbŭn bư brah, rbŭn ngêt sa jêng nau kan gơi răk ntŏk pâl tur cĭng goh goong dơi n’gor pơk kan “Nuih n’hâm kan bơh UNESCO”.

Cĭng dơi bu tur ntaih ta tâ Rbŭn bư brah uĕh lăng săk jăn bu nuyh Bu Nong

Cĭng dơi bu tur ntaih ntơm ndâk nar Rbũn bư brah m’ak gĕh kăch ba mhe

Bơh đah ăp ntil nau tur chĭng bư brah, âk gru hôm e blau tur cĭng wơt bu năch tât hăn pâl

Cĭng bu tur ntiah ta tâ rbŭn tâm rnglăp bon bơh phung Bu Nong

Rbŭn bư brah ndrâm dak bu nuyh Mạ, bâr cĭng ntaih jêng huêng ngăt nar rbŭn aơ

Đức Hùng

1,117
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.