Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ kan bư Ntrŭnh o-ach mpeh Tây Nguyên sâm kơl bon lan hao nau wăng sa

06/02/2018 14:37 G2T+7

Nau kan bư Ntrŭnh o-ach meh Tây Nguyên n’gor Dak Nong dơi ndâk pah kan ta 20 xă tâm 4 n’qual: Dak N’Soong, Dak Glong, Tuy Ðức n’hanh Krông Nô.

Nau kan aơ gĕh âk ntil ndơ kan: N’hao nau kan nkra trong, ndơ dŏng tâm xă n’hanh thôn bon, gung trong tâm rnglăp ăp n’qual; n’hao nau blau n’hanh nau kan kal e, n’hao nau wăng sa nâp phêt… Tâm nĕ gĕh, nau kan ndrel gơi n’hao nau wăng sa dơi ndâk kan dăch tât 500 rhiăng ntil ndơ kan jê, suy kơl bon lan bu nong iê bu nuyh, ăp r’năk o-ach n’hao uĕh nau rêh. Ntơm năm 2014 tât abaơ, gĕh tâm 23.000 r’năk dơi ndơ kan aơ kơl; tâm nĕ, gĕh 9.500 r’năk o-ach, 1.750 r’năk dăch kơp o-ach, 10.200 r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh. Tă bơh ăp ntil nau kan srih tăm, chiă rong mpô pa dơi kơl, bon lan lĕ gĕh ndơ dŏng plăch rgâl nau wăng sa, n’hao nau rêh. Nau mĭn tâm nau pah kan bu nuyh bon lan dơi rgâl, lâm lơi âk nau pah kan mô di kơt kal e, blau tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật bư mir jan ba…

R’năk o-ach ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) nsrôih răk chăm tơm su su yor ndơ kan aơ kơl

Bơh đah kơl ân rnih tơm tăm, ndơ kan aơ ndâk tay nau ntĭm kĩ thuật, pă mpa ân sur sa ma ăp r’năk rong

Bon lan thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) dơn ndrôk bu kơl ân rong tă bơh ndơ kan aơ

Bon lan Bu Nong xă Dak Ha (Dak Glong) m’ak ngăn yor be deh kon, gĕh tay mpô pa rong wăng sa

Ndo kan aơ lĕ kơl rnih tăm, ntĭm kĩ thuật tŏ dak ân uĕh ma ăp r’năk tăm tơm tăm bư trau ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong)

Mẫn Doanh

409
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.