Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên giúp đồng bào phát triển sinh kế

06/02/2018 14:37 G2T+7

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) tỉnh Đắk Nông được triển khai tại 20 xã tại 4 huyện: Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức và Krông Nô.

Dự án gồm các hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản, cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện; nâng cao năng lực và truyền thông; phát triển sinh kế bền vững… Đặc biệt, hợp phần phát triển sinh kế bền vững giúp triển khai được gần 500 tiểu dự án, giúp đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo nâng cao mức sống. Từ năm 2014 đến nay, có khoảng 23.000 hộ hưởng lợi từ dự án; trong đó, hơn 9.500 hộ nghèo, 1.750 hộ cận nghèo, 10.200 hộ dân tộc thiểu số. Thông qua các mô hình trồng trọt, chăn nuôi được hỗ trợ, đồng bào có cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao mức sống. Ý thức của người dân thay đổi, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Hộ nghèo xã Quảng Tâm (Tuy Đức) tích cực chăm sóc mô hình trồng su su do dự án hỗ trợ

Không những hỗ trợ giống, dự án còn tổ chức tập huấn kỹ thuật, cấp nguồn thức ăn ban đầu cho các hộ chăn nuôi

Đồng bào thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân (Krông Nô) nhận bò giống từ dự án

Đồng bào M’nông xã Đắk Ha (Đắk Glong) vui mừng khi đàn dê đã sinh sản, có thêm nguồn lực kinh tế

Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật và chuyển giao hệ thống tưới tiêu hiệu quả cho các hộ trồng bắp cải xã Thuận Hà (Đắk Song)

Mẫn Doanh

410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.