Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl xă ta pĭt n’har bri Thuận Hà

06/02/2018 14:37 G2T+7

Xă Thuận Hà (Dak N’Soong) gĕh 1.725 r’năk, rlau 6.980 bu nuyh, gĕh 13 oh nô bu nong gŭ rêh ndrel tâm 9 thôn, bản.

Dơi kơl uănh ntrĕng bơh Ðảng, Bri dak tă bơh ăp ntil ndơ kan, nau kan kơl, ndrel ma nuih n’hâm gơih pah kan, hao tâm nau bư mir jan ba, nau rêh bon lan rlau nar rlau rgâl mhe n’hanh hao ngăch. Abaơ, 92% trong hăn tâm ăp thôn, bản lĕ dơi nkra jêng trong bê tông, nglau dak dŏng tŏ ăp ntil tơm tăm, ŭnh mpanh dơi ndâk nkra lĕ rngôch…, gơi bu nuyh bon lan nơih hao nau wăng sa, n’sĭt âk prăk tâm nau kan. Yor nĕ, rnoh r’năk o-ach tât năm 2016 ntrŭnh 6,3%; rnoh ndrŏng rlau nar rlau âk; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tât 24 r’keh prăk; kon se tât năm nti dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%...

Kon se nti bu nong Dao ta bản Ðầm Giỏ dơi uănh ntrĕng, pơk jrô ntĭm sam bŭt

Trạm y tế dơi nkra, gơi gĕh ntŏk khăm, săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

Neh tăm tơm kông nghiệp zŏ nar tâm xă gĕh rlau 3.000 hec ta; tâm nĕ, ka phê 1.870 hec ta, tiêu 1.163 hec ta

Ndrôk rpu, pêp iăr hao âk ăp năm, đah 42.000 mlâm n’hanh rlau nar rlau rgâl ntil mpô pa rong gơi n’sĭt uĕh tâm nau pah kan

Bu nuyh bư mir Thuận Hà rgâl neh tăm tơm sa trau, play gơi n’sĭt tay prăk dŏng

Nau wăng sa hao, âk r’năk bu nuyh Dao ta Thuận Hà lĕ r’văt rdeh têh gơi gĕh rdeh ncho hăn bơh aơ bơh ri

Trong rdeh hăn, ŭnh mpanh bri dak dơi ndâk nkra lĕ rngôch tât ta ăp thôn, bản

Y Sơn

373
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.