Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh nau blau trah lôk rup tă bơh tơm si bơh bon kan ta Tây Nguyên

06/02/2018 14:17 G2T+7

Ntơm kal e, Tây Nguyên gĕh du ntil nau blau trah lôk rup tă tơm si lĕ ma nau uĕh. Gru trah lôk rup ta tơm si lah ăp bu nuyh blau ti pah kan ta ăp bon lan.

Ăp ntil ndơ dŏng trah lôk rup nơih ngăn joi gĕh sung, mâng trah, jăy, ndrĭ ot. Gĕh âk rup dơi bu trah lôk jêng ăp ntil rup mpơl saơ nau rêh pah kan ôi mhau tât tâm nau rbŭn bư brah tâm bon lan dah: bu ur peh phe, mê bă kon, tur cĭng goong, nau rbŭn drưh đrưh tâm bon lan mô rĭ ăp ntil mpô pa rêh tâm bri… Rup tă bơh tơm si dơi bon lan Tây Nguyên dŏng dơm ân uĕh ta wâl môch bu nuyh khĭt, dơm bư uĕh bơh năp bon mô rĭ dơm bơh năp wâl gŭ.

Rup tă bơh tơm si dơi dơm ta wâl môch bu nuyh khĭt bơh bon lan R’đê

Ðah ăp ntil rup têh dơi bu dơm ân uĕh bơh năp bon, dơi gĕh âk bu nuyh gru, trah lôk ndrel mơ ngăch jêh n’hanh uĕh tay

Gru Y Ân B’yá, Bu Nong ta thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) lĕ ma nau gơih gơi trah lôk rup “Gâu pâk băng”

Bu nuyh Jrai (Gia Lai) trah lôk rup tă bơh tơm si

Bu nuyh K’Ho (Lâm Ðồng) trah lôk rup tă bơh tơm si

Y Krăk – Đức Hùng

1,201
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.