Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng n’hanh Bri dak lĕ nau uănh ntrĕng, mât kơl nau rêh bon lan iê bu nuyh

06/02/2018 14:07 G2T+7

Tâm năm lĕ lăn, bơh đah nau nsrôih hao uĕh nau rêh bu nuyh bon lan, Ðảng n’hanh Bri dak, ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan tâm trung ương n’hanh tâm n’gor mô rlu uănh ntrĕng, mât kơl nau rêh ma bon lan bu nong iê bu nuyh…

1. Lơ 14/1/2017, ta tâ hăn khâl n’hanh pah kan ta n’gor Dak Nong, Ủy viên Bộ Chính trị, Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ Trương Hòa Bình lĕ hăn khâl ăp mpôih ka han mât chiă n’har bri, ân ndơ ma ăp bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, bu nuyh gĕh nau ji khih da cam, kon se bu nong iê bu nuyh nsrôih nau rêh o-ach nti blau.

Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ Trương Hòa Bình ndrel ma kô ranh kan uănh gai n’gor ân 50 mlâm rdeh wah jâng ân ma se bu nong iê bu nuyh nsrôih nau rêh o-ach nti blau lam n’gor. Ảnh: Đức Diệu

2. Lơ 12/1/2017, Ủy viên Trung ương Ðảng, Groi Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng leo bôk Phung kan bơh Chính phủ lĕ hăn khâl n’hanh pah kan ta xă Nhân Cơ, Wâl măy Alumin Nhân Cơ, Ndơ kan nkra Wâl măy Ðiện phân nhôm Dak Nong. Groi Thủ tướng lĕ tâm mâp, ôp khăl nau rêh bu nuyh bon lan tâm nau wăng sa, nau rêh hao dŏng hĕ ta mông mhe aơ; ân ndơ ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, gĕh nau rêh jêr zŏk, bu nuyh gĕh k’hưm tâm xă.

Groi Thủ tướng ân ndơ ma r’năk o-ach, r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr zŏk ta xă Nhân Cơ (Dak R’lấp). Ảnh: Đức Diệu

Groi Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm r’năk che Ðiểu N’Tơi, bu nuyh gĕh k’hưm ta bon Bu Dâp, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp). Ảnh: Đức Diệu

3. Lơ 14/4/2017, Phung kan bơh Quốc hội yor Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Groi Kô ranh Quốc hội lĕ hăn khâl, pah kan ta Trung đoàn 720-Binh đoàn 16, xă Dak Ngo (Tuy Ðức). Phung kan aơ lĕ hăn khâl, ân ndơ ma ăp bu nuyh ranh, kô ranh bon gĕh nau pah kan uĕh tâm ntŏk wăng sa bơh Trung đoàn 720; khâl ăp r’năk blau bư mir jan ba, bon lan bu nong Mông tâm xă.

Phung kan ân ndơ ma ăp bu nuyh ranh, kô ranh bon gĕh nau pah kan uĕh. Ảnh: Bảo Ngọc

4. Lơ 19/12/2017, Ntŏk kan têh mât uănh Ðăp mpăn bri dak – Bộ Kông an pah kan ndrel ma n’gor ndâk Nau kan “Jao ndơp nau tâm dăch tâm mêr” ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa). Nau kan aơ lĕ ân 10 mlâm wâl tâm mêr, kh’lay kơp 50 r’keh prăk du mlâm; ân 230 ntil ndơ ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, bu ranh bon gĕh k’hưm, r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh…

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Kô ranh Bộ Kông an ân sam bŭt nchih nkra wâl n’hanh ân ndơ ma bon lan iê bu nuyh. Ảnh: Phan Tân

5. Lơ 19/10/2017, ta bon têh Gia Nghĩa, Ủy ban Bu Nong kan ndrel ma Hội đồng Bu nong Quốc hội, UBBL n’gor n’hanh Wâl prăk Thế giới ndâk “Nau kan tâm mâp nau kan ndrel n’hao nau rêh bu nong iê bu nuyh mpeh Tây Nguyên năm 2017”. Ta nau kan aơ, Kô ranh Bộ, Kô ranh Ủy ban Bu nong Ðỗ Văn Chiến hăn khâl ntŏk bu tăm tơm, rong mpô pa uĕh ta n’qual Dak N’Soong. Tâm nĕ, bu nuyh kan gĕh âk bu nong iê bu nuyh, dơi ntĭm nau kan hao nau bư mir jan ba tĕng kông nghệ mhe.

Kô ranh Bộ, Kô ranh Ủy ban Bu nong Ðỗ Văn Chiến tât hăn khâl ntŏk bu tăm tơm, rong mpô pa uĕh ta thôn 10, xă Nâm N’jang (Dak N’Soong). Ảnh: Tư liệu

6. Lơ 6/9/2017, Phung kan yor wa Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Kô ranh Bộ Ntĭm bư mir jan ba & Hao nau rêh bon lan lĕ tât hăn khâl n’hanh pah kan n’gor Dak Nong. Phung kan lĕ tât hăn khâl, ksiêm ăp ntil nau bư mir jan ba kông nghệ mhe ta ăp n’qual Dak Mil, Dak N’Soong n’hanh Tuy Ðức.

Kô ranh Bộ Ntĭm bư mir jan ba & Hao nau rêh bon lan Nguyễn Xuân Cường khâl ăp ntŏk bư mir jan ba bu nuyh bon lan. Ảnh: Đức Hùng

7. Lơ 26/5/2017, Phung kan yor wa Trương Mỹ Hoa, tă kan Groi Kô ranh bri dak, Kô ranh Ntŏk kan Nkrem prăk Vừ A Dính lĕ gĕh tâ hăn khâl, ân học bổng n’hanh ân prăk nkra wâl ta n’gor Dak Nong. Phung kan lĕ ân prăk nkra 3 mlâm wâl, ăp wâl kơp tâm 50 r’keh prăk ma 3 r’năk bon lan iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr zŏk ta xă Quảng Tín (Dak R’lâp); 65 ntil học bổng ân ma 65 kon se bu nong iê bu nuyh ta bar n’qual Krông Nô, Čư Jŭt, kơp tât 58 r’keh prăk.

Jao wâl tâm mêr n’hanh ân ndơ ma ăp r’năk bu nuyh bon lan ta xă Quảng Tín. Ảnh: Đặng Hiền

Wa Trương Mỹ Hoa ân học bổng ma ăp kon se bu nong iê bu nuyh. Ảnh: Đặng Hiền

8. Gơi n’hưch nuih n’hâm, kơl ăp kon se gĕh nau rêh mô lap nsrôih hao tâm nau nti sam bŭt n’hanh nau rêh, gơi gĕh nau nti blau, lơ 10/9/2017, Phung kan mât rong kon se Việt Nam ndâk Nau kan “Mpoh ang nau mbơi”, ân 200 ntil ndơ, 50 học bổng, 6 mlâm rdeh wah jâng ân ma ăp kon se nti bu nong iê bu nuyh, gĕh nau rêh jêr zŏk tâm n’qual Dak R’lâp.

Ân ndơ ma kon se nti bu nong iê bu nuyh

Kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh dơn ndơ bu ân n’hanh rdeh wah jâng. Ảnh: Phan Tân

Mẫn Doanh (t.h)

5,235
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.