Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hâux lưv tror uô tơưv lêr hôix truênx thôngr ziv hnuz ziv lo zov chênhr

06/02/2018 14:26 G2T+7

Chor shông đhâu, pêz xênhr tsinhr zov chênhr tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx, tiv zix mas tror uô tơưv chor lêr hôix truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nhoz qơư M’nông, Max, Ê đê.

Txus nuôr, muôx 40 lêr hôix truênx thôngr tưz lo nrar, tror uô tơưv xưs li: Lêr phôngv blêx yaz, lêr côngv yangr đêx, lêr côngv trôngx lôngl jêx jos… Chor nghi lêr, lêr hôix has sâuv mux grê cêr chei lâul, xangr cuôs kôngz hluz jông, uô nênhx nox kangz nhoz jông.

Nênhs Max uô Lêr uô tsâus tsưr xinhz tưz chox puz ntâu zangv jông

Nênhs lâul hur jos khơưs pâuk hur Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs Max

Nênhs lâul hur jos uô chor cxênhx cxênhv hur Lêr côngv yangr đêx ntơưv nênhs Max

Lêr Jun Jông (Lêr côngv siz hluz) tror uô tơưv trơưs truênx thôngr ntơưv nênhs Max

Nghi thưc zuv chơưr hur Lêr Jun Jông

Nghi thưc tos fôngx zưl hur Lêr siz côngv côngx đôngx

Hu gâux siz lưr hur Lêr côngv cxul ndix nxêz ntơưv nênhs M’nông

Pov krâur côngv tsuô tsưr xinhz hur Lêr côngv cheix ntơưv nênhs M’nông

H’Mai

634
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.