Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan ndâk tay nau rbŭn bư brah kal e rlau nar rlau dơi uănh kh’lay

06/02/2018 14:26 G2T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, n’gor he uănh kh’lay ngăn nau kan mât mray nau way kal e ăp bu nong, tâm nĕ gĕh nau kan ndâk tay nau rbŭn bư brah kal e bơh ăp bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk gĕh Bu Nong, Mạ, R’đê.

Kơp tât abaơ, gĕh tâm 40 ntil nau rbŭn bư brah dơi joi mray, ndâk tay tâm ban: Rbŭn bư brah sa piăng mhe, rbŭn bư brah tâm rnglăp bon lan, rbŭn bư brah dơh dăch mpôl băl, bư brah rbŭn bon, bư brah ndrâm dak, bư brah n’gar bon… Ăp ntil nau rbŭn, bư brah ndjôt âk nau way, nau dăn ân jêng tơm tăm, nau rêh đăp mpăn, uĕh lăng ma bon lan.

Bu nuyh Mạ bư Brah kah gĭt ma brah yang lĕ ân bon lan gĕh nau rêh đăp mpăn

Bu ranh bon dôk kông Bư brah lah uĕh săk jăn bu nuyh Mạ

Bu ranh bon Bư brah ndrâm dak bơh bu nuyh Mạ

Rbŭn bư brah Jun Jông (Bư brah tâm dơh dăch mpôl băl) ndâk tay tĕng nau way bơh bu nuyh Mạ)

Nau rbŭn jă bu năch ngêt ndrănh ta tâ Rbŭn bư brah Jun Jông

Nau kan wơt bu năch ta tâ Rbŭn bư brah tâm rnglăp bon

Mprơ bu ur bu ka lô ta tâ Rbŭn bư brah ndâk tơm si bu nuyh Bu Nong

Nh’hơr ndơ ma brah yang ta tâ Rbŭn bư brah gơi dăn ân trôk mih bơh bu nuyh Bu Nong

H’Mai

632
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.