Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công tác phục dựng lễ hội truyền thống ngày càng được chú trọng

06/02/2018 14:26 G2T+7

Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, nhất là việc phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ M’nông, Mạ, Ê đê.

Tính đến nay, có khoảng 40 lễ hội truyền thống đã được sưu tầm, tái hiện như: Lễ mừng lúa mới, lễ kết nghĩa bon làng, lễ gắn kết tình thân, lễ sum họp cộng đồng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cổng bon làng… Các nghi lễ, lễ hội nói trên mang ý nghĩa tâm linh, mong muốn mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Người Mạ làm Lễ cúng tạ ơn thần linh đã ban cho những điều tốt đẹp

Già làng trao vòng trong Lễ cúng sức khỏe của người Mạ

Già làng thực hiện các nghi thức trong Lễ cúng bến nước của người Mạ

Lễ Jun Jông (Lễ gắn kết tình thân) phục dựng theo truyền thống của người Mạ

Nghi thức mời rượu trong Lễ Jun Jông

Nghi thức đón bạn trong Lễ sum họp cộng đồng

Hát dân ca đối đáp trong Lễ cúng dựng cây nêu của người M'nông

Dâng lễ vật cho thần linh trong Lễ cúng mưa đầu mùa của người M’nông

H’Mai

633
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.