Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jăngx lus tâuv Phôngv shông yaz 68 ntơưv Lâul Hôx

06/02/2018 14:07 G2T+7

Thâuv tsinhv nhoz, Lâul Hôx tsinhr has lus tâuv phôngv Tsaz txus tangs nro tsôngv box, canr bôx, chiênr sir hur six hơưv shông yaz lus txus. Txus luz six hơưv thiêng liêng ntơư, txix chor nênhs lâul phưx txưr plâuz hâu đơưz pâuk txus chor nhuôs zâu, hur tuôz si por lênhx nhoz njal tu nôngl suô has lul thiêt tha ntơưv Lâul.

Thâuv tsinhv chiax, Lâul Hôx tsinhr nhênhv lus tâuv phôngv Tsaz tsôngv box haz chiênr sir tangs nro têz qơưs

Hur six nhôngl shir phangz lus tos Tsaz Đêr shông 2018, tưz zos six nhôngl pêz yangz đuô 50 shông Jas Tông tiênr công haz sơưr Tsaz Laz shông 1968 haz ndu txus chor grêi lus tâuv phôngv shông Tsaz ntơưv Lâul:

“Tsaz nuôr jông đuô cxuô tsaz đhâu,

Ntâus zênhv cxuô qơư hur têz qơư.

Nam – Băc siz lưr ntâus nênhs Mir,

Sơưr tsênhs! Ntâus zênhx lus txus pêz”.

Jăngx lus tâuv phôngv Tsaz Laz shông 1968 ntơưv Lâul Hôx tưz zos iz suôz hu cxiz, đênhr saz, khich lêx tangs nro tuz tros haz pêx xinhv făngz Kangz têz tuô fov haz tsinhz zênhx têz qơưs hur Jas Tôngv tiênr công haz sơưr tsênhs Tsaz Laz shông 1968.

Ntâus zênhx Tsaz Laz shông 1968 tưz zos iz luz tsaz tsi nor kangz hur lus đruôl ntâus tsangv tir Mir – iz luz tsaz “jông đuô cxuô tsaz đhâu”.

Q.S (t.h)

5,405
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.