Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rŏ Lah uĕh yan kao 68 bơh Wa Hồ

06/02/2018 14:07 G2T+7

Hôm e rêh kal e, Wa Hồ way rŏ lah uĕh Têt tât tâm lam bon lan, kan bộ, ka han ta mông rgâl năm mhe. Tâ mông năm r’gâl nĕ, ăp bu nuyh ranh têp sŏk njra tât ta kon se jê, ăp bu nuyh saơ nuih n’hâm hâk hâk ngăn lah iăt ngơi răm, ŭch ma bu nuyh bon lan bơh Wa.

Hôm e rêh kal e, Wa Hồ way rŏ nau lah uĕh Têt ân ma bu nuyh bon lan n'hanh ka han lam bri dak

Tâm mông năm hâk m’ak wơt Têt Năm So 2018, ât jêng tâ he kah gĭt 50 năm Nau Lĕ bu nuyh dâk hăn tâm lơh Têt Năm Dôk 1968 n’hanh kah gĭt nau rŏ lah uĕh mông Têt bơh Wa.

“Yan kao aơ uĕh rlau ăp yan kan nĕ dơh,

Nau dơi tâm lơh sŏk lơi bri dak he nơm m’ak lam bri bon.

Nam – Bắc tâm rlong lơh phung My,

Dâk hăn tâm lơh! Nau dơi lơh sĭt bơh he’’.

Nau rŏ lah uĕh Têt Năm Dôk năm 1968 bơh wa Hồ lĕ jêng nau mprơh jă đă, n’hưch nuih n’hâm ka han n’hanh bu nuyh bon lan mpeh Nam panh phao n’hanh dơi lơh sŏk lơi bri dakhe nơm ta Nau Lĕ bu nuyh dâk hăn tâm lơh Têt Năm Dôk 1968.

Nau tâm lơh Năm Dôk 1968 lĕ jêng du yan kao dơi kah gĭt nau tâm lơh đah phung My – du yan kao “uĕh rlau ăp yan kao nĕ dơh”.

Q.S (t.h)

5,404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.