Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Gian nan hanhx trinhx phênhz đriv cxul ndix
  • 06/02/2018 14:37
  • Shông 2017, sâuv cơ sơv tơư kra, thôngx zênhv ntơưv Chinhr phuv haz Wiv ban Liên hơpx phênhz đriv cxul ndix angr Viêtx Nam - Campuchia, ntu buôs đriv Đăk Nông – Mondulkiri lo kra cxiv tsang 87 kror qơư, 168 ndix đriv phux.
  • Đêr shông, kra iz cxa nôngz đêr
  • 06/02/2018 14:37
  • Hur văn hoar haz tâm linh Viêtx Nam, đêr zos zangv tsax jông nhoz cênhz tuôz nênhs. Đêr lo seiz saz jông tas tas, njê, zov chênhr txus tsưr… Đêr tsinhv zos fôngx zưs jông ntơưv tuôz nênhs, zur tsêr tsuô tuôz nênhs, muôx têx kror qơư đêr lo côngv ntơưv chor tsêr côngv, miêur maox.
  • Cxuô zangv nox hnuz Tsaz tiv zix ntơưv 3 xênhr ntux
  • 06/02/2018 14:37
  • Tsaz Nguên đanr – jas lêr zov chênhr hlo hur shông ntơưv nênhs Viêtx, tsi tangs zos nôngz nhôngl chia cxuô lênhx tos shông yaz cuz saz lus mas tsinhv zos six hơưv chia chuôz zis nhoz uô cê haz sangx cxuô zangv nox hnuz Tsaz cuz saz lov jêv ntưl. Viv phong tux tox cuanr haz điêux ciênx tưx nhiên mas nhoz iz thangx tsangv miênx sâuv đaiv angr Viêtx, cxuô zangv nox hnuz Tsaz por lênhx muôx đăcx điêmv haz kangz jiêng tangr tưs tưz muôx hur tsuv nox ntơưv tuôz nênhs nhoz iz xênhr ntux.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.