Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jêr zŏk nau kan tăm gâng si măng tâm pă trong n’har bri
  • 06/02/2018 14:37
  • Năm 2017, tă bơh nau ntĭm gai, du nuih tâm nau kan bơh Chính phủ n’hanh Ủy ban Liên hợp tăm gâng si măng tâm pă trong n’har bri tâm neh Việt Nam – Drôn, ntŏk trong n’har bri Dak Nong – Mondulkiri dơi ndâk nkra 87 ntŏk, 168 gâng si măng jê.
  • Năm So, mbơh ân gĭt ăp ntil so
  • 06/02/2018 14:37
  • Tâm nau way n’hanh nau mĭn nuih n’hâm Việt Nam, so jêng du ntil mpô pa rong lĕ ma nau dơh dăch tâm nau rêh kon bu nuyh. Nau uĕh tă bơh so dơi bu tâm ntêt r’nê yor so du nuih ma bu nuyh rong, blau, lĕ ma nau ŭch ma bu nuyh rong… Bơh đah nĕ so hôm jêng băl dơh dăch ma kon bu nuyh, mât chiă ngih wâl ân kon bu nuyh, gĕh ntŏk so dơi bu dŏng bư brah ta ăp ntŏk đền, miếu mạo.
  • Ăp ntil ndơ sa way dŏng nar Tết tâm 3 mpeh bri dak
  • 06/02/2018 14:37
  • Têt Nguyên đán - du tâ rbŭn kh'lay năm ơh bu nuyh Yuăn, bơh đah mông nar gơi ăp bu nuyh wơt r'hơn nau mhe đah âk ntil nau dăn lah hôm jêng tâ gơi ăp r'năk rgŭm n'hanh sa ăp ntil ndơ sa nar Têt ta nau uĕh răm, rgŭm.Yor gĕh âk nau way mô gĕh tâm kơt n'hanh neh ntu bri dak gŭ tĕng ăp mpeh ta bri dak Việt Nam, ăp ntil ndơ sa nar Têt way gĕh nau uĕh êng n'hanh kah ngăn gơi dŏng sa bơh ăp bu nuyh bon lan ăp mpeh.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.