Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz Buô shông 2019 - pur 50 shông Lâul Hôx has pangx phuôv phôngv Tsaz

24/01/2019 09:36 G1T+7

Tsaz Buô shông hnuôr 2019 nuôr, zos pur 50 shông Lâul Hôx has lus pangx phuôv phôngv tsaz Keiz shông 1969.

Thâuv tsinhv chiax, Lâul Hôx tsinhr tsês saz luz tiv zix tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Tsi châus shông đhâu, iz jas tsaz lus shông yaz tuôx, pêz tsi lo mlôngl lus pangx phuôv tsaz sur saz ntơưv Lâul Hôx xang tsuô tsôngv box, chiênr sir tangs têz qơưs haz ciêux baox nhoz têz qơưs tov đrâu. Viv li, tsiz châus shông đhâu, phut krêz yaz zos thâuv pêz ndu tsus Lâul hênhr yangx cxuô luz six hlo. Tsaz Buô shông 2019 tưz thôngx uô li, tov ntêx trôngx côngv pus zơưs pangz shang nqu los, pêz tror ndu txus jăngx pangx phuôv phôngv tsaz uô kangz hlo ntơưv Lâul uô ntêx zuôr môngl đêz.

Shông đhâu ntâus zênhx vangv vol

Shông nuôr tov ntêx zuôr ntâus zênhx lux

Viv đôcx lâps, viv tưs zo

Ntâus Mir tsir, ntâus tsuô nguis plux

Xơưr tsênhs! Chiên sir, tsôngv box.

Băc – Nam uô cê đuô tsaz lov jêv đuô.

Đrul chor jăngx pangx phuôv phôngv tsaz shông 1967 haz 1968, jăngx pangx phuôv phôngv tsaz 1969 tưz lo chor nhax sir, uô muôx chor suô gâux tsaz jông yangx. Nuôr tsinhv zos iz suô cxiz, đênhr saz, chuôz kruôs tangs nro Đangv, tuz tros, pêx xinhv uô jas ntâus tsangv tangr Mir zênhx hlo, thôngx zênhv têz qơưs, Băc – Nam uô cê đuô tsaz lov đuô.

Bảo Ngọc (t.h)

9,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.