Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Chu laz xar Đăk Mil

24/01/2019 10:31 G1T+7

Tsôngv box Chu nhoz xar Đăk Wil (Chư Jut) muôx 244 tsêr đrul yangx 1.000 tus nênhs, tiv zix mas zos nênhs Chu laz.

Khơưz ndơưk ntơưv kuôl pux nênhs Chu laz ntơưv nuôr los six jông gâux đrul ntâu zangv pangx ntâuz haz maux, tsi shơư hur cxuô zangv minhx cxưx. Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv Chu laz zos muôx yo, trik, fuôv ntông tâuz hâu, hlangz đuôr haz đôx trang sưc. Iz zangv khâuz ndơưk muôx 5 zangv maux tiv zix: Laz, njuôz, đơưz, đăngx, đuz, hur ntơư maux laz zos maux zov chênhr hlo.

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv nênhs Chu laz nhoz xar Đăk Wil

Nangz ntơưv kuôl pux Chu laz los six phiv liv hur chor pangx ntâuz haz tsinhr lo chox cxuô zangv vâts car nhênhs zov chênhr

Trang sưc ntơưv nênhs Chu zos pâuk haz sơư chox chix đangz

Mỹ Hằng

929
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.