Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Saơ uĕh sŏk bu ur Mông Hoa

24/01/2019 10:31 G1T+7

Bu ur Mông gĕh pe ntil nau bư uĕh ma sŏk gơi ân bu gĭt 3 jrŏng rnoi Mông Hoa, Mông Bok n’hanh Mông Ôch. Tâm nĕ, bu ur druh Mông Hoa gĕh sŏk uĕh n’hanh gĕh âk nau ntĭm sơm nau rêh ân ma oh kon uĕh ngăn ngên.

Ăp bu ur bu nuyh Mông Hoa gĕh kon way dônh n’hanh mray sŏk rŭng kon bu ur gơi prăk du ntŏk. Lah gĕh dônh âk sŏk rŭng bu nuyh mê bư ân uĕh, poănh jêng rse sŏk têh. Tât têh, ăp bu ur Mông Hoa gĭt nau mê păng pah kan n’hanh gĭt dônh ăp rse sŏk rŭng păng nơm lah ăp tâ kĭ sŏk n’hanh ŭm bôk gơi poănh jêng ăp rse sŏk jong, klôn âk ta bôk gơi bư uĕh ma sŏk klơ bôk. Bu ur bu nuyh Mông gĕh sŏk poănh ta bôk lơ têh lah lơ uĕh n’hanh bư ân bu gĭt lah bu ur nĕ lĕ druh.

Bu nuyh mê ntĭm oh kon gĕh nau gơih, dônh sŏk rŭng gơi prăp

Ăp rse sŏk lĕ dơi bu poănh dơi klôn đah sŏk nga ngăn gơi bư uĕh, sŏk ta bôk bu ur druh bu nuyh Mông Hoa

Sŏk dơh dăch đah bŭt ao nchoh mbăn ntơm kal e bơh bu ur druh Mông Hoa

Minh Huyền

640
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.