Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rklaih nau rêh o-ach yor tăm dâu rong ndrŭng sŏk rse brai

24/01/2019 10:09 G1T+7

Năm 2016, Ntil nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach mpeh Tây Nguyên lĕ ndâk nau kan tăm tơm dâu, rong ndrŭng sŏk rse brai gơi njêng nau kan ma ăp r’năk o-ach ta bon B’Srê B, xă Dak Som (Dak Glong).

Ntơm sa ơm, Ntil nau kan aơ kơl njêng LEG (phung gĕh nau ŭch pah kan ndrel) tăm tơm sâu rong ndrŭng sŏk rse brai ân ma 15 nuyh, tât abaơ lĕ hao gĕh 31 nuyh kan n’hanh r’gâl phung kan aơ jêng ntŏk kan tăm tơm sâu rŏng ndrŭng sŏk rse brai đah neh huy tăm dâu gĕh 10 hec ta. Bơh đah kơl ân ndrŭng rong, buh sui, nong rong…, ntil nau kan aơ hôm ntĭm tay kĩ thuật rong ndrŭng, nau kan hao wăng sa ân ma ăp r’năk tĕng pah kan.

Bon B’Srê B gĕh lơ 10 hec ta neh tăm tơm dâu

Ăp nar ân ndrŭng sa du tâ ăp ôi, du tâ ăp mhau gơi ndrŭng ngăch têh

Bu nuyh bon lan bơh tach tât hăn uănh, ôp nti nau bên rong ndrŭng sŏk rse brai

Tă bơh nau uĕh Ntil nau kan rong ndrŭng sŏk rse brai, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ gĕh n‘sit ntơm 10 – 25 r’keh prăk du khay

A Trư - Y Krăk

1,208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.