Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hui nôis lux hur côngs đôngx, pơưk Côngv saz siz pangz đhâu pluôs

24/01/2019 10:19 G1T+7

Shông 2014 muôx 7 tsêr thuôx nênhs pluôs Mas nhoz xar Quangv Khê (Đăk Glong) uô cê cxiv tsang pươk Côngv Saz đrul mux đich siz pangz zus keiz lai ndơưk chuôv.

Iz hli, pơưk cơưv iz jas chia siz thangv, nrar tsưr ziv phuôv tsangr mô hinhx

Cxuô thanhx viên ntơưv xar tưz uô mô hinhx zus keiz viv đâux tư pênhr tsơưs, lo sâu nhiax sei (3 – 4 hli) haz lo lv saz. Chor thanhx viên tsinhr môngl côngv chor lơp yangz shuv tu zus zos Oxfam, hôis kuôl pux, hôis nênhs kôngz, jưs anr 3EM tsov cưv haz pangz 3 côngs/tus nênhs/shông (muôx li 450.000 nhiax) chia zuôr ntơư uô pênhr pangz chor chuôz zis tsov nhev hur pơưk. Iz shông muôx li 2 tsêr tror sâuv lo pangz pênhr txix 5 – 15 chơưx chia đâux tư zus keiz.

Pơưk tsinhv phuôv tsangr cxangz mô hinhx zus keiz tso yangr chia huv tsuô nhu câux thix trươngx

Txus nuôr, pơưk muôx 11 tsêr nênhs Mas côngv zus, chor chuôz zis pluôs txu grêl 50 %. Sangr ciênr “Zus keiz lai ndơưk chuôv” ntơưv pơưk Côngv Saz chia môngl txus trung cêt Hôis siz lưr “Sangr ciênr txu pluôs truôx đrênhk đhâu phat hui nôis lưx côngs đôngx” haz lo pangz 100 chơưx nhiax.

H'Mai

840
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.