Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nau pah kan uĕh tâm bon lan, phung kan Tâm R’nglăp pah kan nklaih nau rêh o-ach

24/01/2019 10:19 G1T+7

Năm 2014 gĕh 7 r’năk kơp lah r’năk o-ach bu nuyh Mạ ta xă Quảng Khê (Dak Glong) njêng phung kan Tâm R’nglăp gơi tâm kơl rong iăr tưp iăr tâm trŭh.

Ăp khay, phung kan rbŭn du tâ gơi tâm nchră, joi n’hao ân uĕh ntil nau kan aơ

Ăp bu nuyh tâm ntŏk kan lĕ kơt bu rong iăr tưp iăr tâm truh yor mô kâp âk prăk dŏng, ngăch tăch (3 – 4 khay) n’hanh kh’lay r’noh prăk tăch. Ăp bu nuyh kan tâ ntŏk aơ way hăn nti nau bu ntĭm chiă rong yor Oxfam, n’gâng kan bu ur, n’gâng kan ntĭm bư mir jan ba, nau kan 3EM ndâk n’hanh kơl 3 nar kan du he du năm (kơp tâm 450.000 r’hiăng) gơi bư prăk nkrem kơl r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk ngăn tâm ntŏk kan. Ăp năm gĕh 2 r’năk dơi kơl ân manh prăk ntơm 5 – 15 r’keh gơi r’văt iăr rong.

Phung kan aơ hôm pơk tay ntil nau kan rong iăr tâm vươn gơi gĕh âk bu ŭch r’văt

Tât abaơ, phung kan aơ gĕh 11 r’năk bu nuyh Mạ pah kan ndrel, r’noh r’năk o-ach tâm ntŏk kan lĕ trŭnh hôm e 50%. Nau mĭn kan “Rong iăr tưp iăr tâm trŭh” bơh ntŏk kan Tâm R’nglăp  dơi bu ruăh tâm rlong chung kết Rbŭn tâm rlong “Nau mĭn bư trŭnh nau rêh o-ach nâp knơm tă bơh n’hao nau pah kan uĕh tâm bon lan” n’hanh dơi bu ân 100 r’keh prăk.

H'Mai

1,024
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.