Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor nghês nhân cuz saz lus tsuô văn hoar truênx thôngr minhx cxưx

24/01/2019 10:05 G1T+7

Sâuv thangx tsangv xênhr nhis nuôr muôx 25 nghês nhân ưu tur haz 8 nghês nhân pêx xinhv.

Chor nghês nhân pêx xinhv lo Têz qơưs khơưs công bê zos:  Y K’ri (Đăk Mil); Điêuv Marin (Đăk Song); H’Jang (Đăk Glong); Y Sim Ê ban, Nông Thanh Hưu (Cư Jut); K’Tiêng, Y El (Gia Nghiar); Thix H’Jang (Đăk R’lâp). Nuôr zos chor nghês nhân tiv zix, txơưx, muôx ntâu pangz mangx hur hâux lưv tuôr tsês haz phat hui chor grê văn hoar phi vâts thêv ntơưv minhx cxưx tov ntêx ngui cơ ziv hnuz ziv pôngz jux jul…

Nghês nhân pêx xinhv Điêuv Marin (tsinhv hu uô Điêuv Nia), jos Bu Brâng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) pâuz ntâu nghi lêr truênx thôngr M’nông

Nghês nhân pêx xinhv Y’Sim Ê ban nhoz jos Nui, xar Tâm Thăngr (Cư Jut) pâuz haz sir zôngv lo ntâu zangv nhax cus minhx cxưx Ê đê. Ảnh: Y Krăk

Nghês nhân pêx xinhv K’Tiêng (tov cơưk sangz lâux) nhoz jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) cuz saz lus tsuô cxuô jăngx chiêng ntơưv nênhs Mas. Ảnh: Mỹ Hằng

Nghês nhân pêx xinhv Nông Thanh Hưu, minhx cxưx Nduôr nhoz jos 9, xar Nam Dong (Cư Jut) sir zôngv haz txơưx uô ntâu zangv nhax cus truênx thôngr. Zơưv krêz ntâu lơp gâux then, ndăngs tinhr tsi zuôr nhiax tsuô ntâu pêx xinhv trôngx qơư

Nghês nhân pêx xinhv Y El nhoz jos Phai Kol, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) zos “bov tangx chiax” lus văn hoar, phong tux jông ntơưv nênhs M’nông. Ảnh: Y Krắk

Nghês nhân pêx xinhv Y K’ri nhoz jos Jun Juh, xar Đưc Minh (Đăk Mil) chox saz nhiav văn hoar minhx cxưx yuôz tsuô hur trăngx, chiêng, kênhx ntơưv nênhs M’nông

Nghês nhân pêx xinhv Thix H’Jang nhoz jos Đăk Blao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) tsinhr sir jul tuôr tsês haz kra nghêx ntul ntâuz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông. Ảnh: A Trư

Mẫn Doanh

775
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.