Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp gru lĕ nuih n’hâm pah kan mât mray nau way bu nong

24/01/2019 10:05 G1T+7

Tâm lam n’gor abaơ gĕh 25 gru blau lơn n’hanh 8 gru bu nuyh bon lan.

Ăp gru bu nuyh bon lan dơi Bri dak kơp ân nau r’nê gĕh: Y K’ri (Dak Mil); Điểu Marin (Dak Song); H’Jang (Dak Glong); Y Sim Ê ban, Nông Thanh Hưu (Čư Jŭt); K’Tiêng, Y El (Gia Nghĩa); Thị H’Jang (Dak R’lâp). Aơ lah gru gĕh âk nau pah kan uĕh, gĕh âk n’hâm soan, gĕh âk nau nsrôih mât mray n’hanh hao dŏng ăp ntil nau way kh’lay bơh ăp bu nong gơi mô gĕh roh…

Gru bu nuyh bon lan Ðiểu Marin (hôm dơi moh lah Ðiểu Nia), bon Bu Prâng, xă Dak N’Drŭng (Dak N’Soong) gĭt âk nau bư brah kal e Bu Nong

Gru bu nuyh bon lan Y’Sim Ê ban ta bon Nui, xă Tâm Thắng Čư Jŭt) gĭt n’hanh blau dŏng ăp ntil ndơ uh goh bu nong R’đe. Ảnh: Y Krăk

Gru bu nuyh bon lan K’Tiêng (lôch bơh chiau ti), ta bonv N’jrêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ n’hâm soan mât mray nau way tur chĭng bu nuyh Mạ. Ảnh: Mỹ Hằng

Gru bu nuyh bon lan Nông Thanh Hưu, bu nong Tày ta thôn 9, xă Nam Dong (Čư Jŭt) blau dŏng n’hanh bư âk ntil ndơ pâl kal e. Che lĕ pơk âk jrô ntĭm mprơ then, ntĭm kreh đơn tính mô sŏk prăk ân ma bu nuyh bon lan tâm xă

Gru bu nuyh bon lan Y El ta bon Phai Kol, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) lah “bu nuyh mât mray” âk nau way uĕh Bu Nong. Ảnh: Y Krắk

Gru bu nuyh bon lan Y K’ri ta bon Jun Jŭ, xă Ðức Minh (Dak Mil) gĭt âk nau way bu nong gơi uh n’hôm, tur chĭng, uh mbuăt bu nuyh Bu Nong

Gru bu nuyh bon lan Thị H’Jang ta bon Dak Blao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) nsrôih mât mray, prăp n’hanh ntĭm nau kan vâng tanh ân oh nur bu ur Bu Nong. Ảnh: A Trư

Mẫn Doanh

835
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.