Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp gru “mât mray” nau kan vâng tanh bơh bu nong

24/01/2019 10:25 G1T+7

Lam n’gor abaơ gĕh lơ 650 bu nuyh blau vâng tanh. Ðah nau ŭch, nau rŏng n’hanh nau kan mât mray nau way bu nong păng nơm,âk bu ur Bu Nong, R’đe, Mạ leo pah kan mât mrau uĕh nau way vâng tanh.

Ndrel ma nau kan jă đă, kơl bơh ăp n’gâng, ăp ntŏk kan, nau kan vâng tanh dơi ăp gru n’hao dŏng, mât mray. Ăp gru lĕ n’hâm soan, gĕh nau blau, gĕh nau gĭt nsrôih ntĭm ân phung druh tâm bon lan bu nong iê bu nuyh ta ăp bon, n’qual; suy kơl n’hao uĕh nau way, nau ŭch rŏng đah nau uĕh bơh bu nong.

U H’Run ta bon Trum, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) mât mray uĕh nau kan vâng tanh kal e bơh bu nong, mô klach hoach n’hâm soan mât mray nah R’đe, vâng tanh n’hanh n’hao dŏng uĕh nau kan

U H’Ðă Êya ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) gĕh âk ngăn nau blau vâng tanh, vâng ăp ntil kao

U H’Hương, bu nong R’đe ta bon Trum, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) ân gĭt, nau kan vâng tanh bơh đah bư gĕh nau m’ak, suy kơl mât mray nau uĕh bu nong lah hôm n’sĭt tay prăk tâm nau kan ta r’năk

U Thị Byoih ta bon Bu Koh, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) mô rlu r’gâl mhe, vâng tanh âk ntil nah but, tĕng kơt nau dŏng măy kchoh gơi bư but ao, tăch ân bu nuyh bon lan r’văt

Khă năm lĕ âk u H’Nia, bu nong Mạ ta thôn 1, xă Quảng Khê (Dak Glong) u hôm nsrôih, lĕ nuih n’hâm hăn tâm rlong ăp tâ bu pơk nau ntĭm mât mray nau way vâng tanh

Gru blau lơn Thị Ai (bơh ma ti), Bu Nong ta bon Bu Koh, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) lah du he gru gĕh âk nau blau kan uĕh tâm xă, Thị Ai nsrôih joi ôp, nti kĩ thuật tanh bơh ăp bu nong êng gơi vâng, tanh, jĭng… gơi mô gĕh hoăch mông nar, prăk rêl, ndu ndơ dŏng vâng tanh nah

Yuh H’Bình, bu nong Mạ ta bon Jriêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lah du he bu nuyh druh ŭch rong đah nau kan vâng tanh. Yuh ntơm leo oh nur bu ur njêng phung vâng tanh, gơi mât mray nau way kal e, n’hanh bư gĕh nau pah kan ma ăp oh nur bu ur tâm bon

Ðah mpang ti blau vâng tanh, ăp ntil rup, kao kal e bơh bu nuyh Bu Nong lĕ dơi u H’Pơl ta bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) vâng tanh, uĕh măt uănh

Hồ Mai

776
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.