Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

M’ak Ðảng 89 yan kao đah âk nau gĕh pah kan uĕh

24/01/2019 09:39 G1T+7

Yan kao Kỷ Hợi 2019 bri dak he lĕ găn 89 yan kao gĕh Ðảng Kộng sản Việt Nam ndjôt bôk, ntĭm gai. Ntơm năm 1930, Ðảng he dơi njêng, ntĭm lan lam bu nong dâk tâm lơh, sŏk lơi neh ntu bri dak he nơm ta 2 tâ tâm lơh ma phung Prăng n’hanh lơh My; mât chiă lĕ r’ngôch neh ntu tâm Bri dak n’hanh tâm ăp tâ tâm lơh ta mpeh n’har bri. Lơ 30 năm r’gâm mhe (ntơm năm 1986), dơi Ðảng ndjôt bôk, bri dak he lĕ gĕh âk ntil nau dơi pah kan uĕh, lơ nar lơi dơi bu gĭt tâm quốc tế.

Tĕng nau ntĭm n’hanh Nau tênh đă kan bơh Wa Hồ, ăp năm lĕ lăn Ðảng n’hanh Bri dak he lĕ n’hâm soan trĕng kơl nau kan bu nong, tâm nĕ gĕh nau kan ndơp tĕng trong hăn, kơl kan ân di, ngăch, dăch gơi kơl bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh lah êng, bon lan mpeh kô lao dak r’lai, mpeh yôk, mpeh gĕh âk nau jêr jŏk lah êng hao tâm nau wăng sa – uĕh lăng bri bon, mẩ mtay, hao dŏng uĕh nau way bơh ăp jroi rnoi bu nong… Nau gĕh pah kan têh uĕh nĕ lah nau rêh nuih n’hâm, drăp ndơ bơh ăp bu nong iê bu nuyh dơi r’gâl mhe n’hanh hao. Nau ntĭm sơm – ntĭm nau kan, nau way, y tế dơi r’gâl mhe, nau tâm r’nglăp bu nong lơ nar lơ nâp knơm. Nau gĕh pah kan uĕh lĕ mpơl ân bĭt gĭt trong leo kan di tâm Ðảng tâm nau bư hao bri dak lah ndrel, nau pah kan kơl bu nong lah êng, pah kan ân di nau ntĭm bơh Wa Hồ tâm r’nglăp bu nong: Tâm r’nglăp, tâm r’nglăp, tâm r’nglăp têh/Dơi pah kan lôch, dơi pah kan lôch, dơi pah kan lôch têh.

Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak Nguyễn Phú Trọng khâl ôp nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Dur Kmăl, n’qual Krông Ana, n’gor Dak Lak khay 11/2018. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Kô ranh Bri dak Nguyễn Phú Trọng ôp khâl nau nti sam bŭt bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Dur Kmăl, n’qual Krông Ana, n’gor Dak Lak khay 11/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ân ndơ têt Kỷ Hợi 2019 ma bu nuyh bu nong R’đe ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt). Ảnh: Ngọc Tâm

Bảo Ngọc

8,595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.