Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mừng Đảng 89 mùa xuân với nhiều thắng lợi

24/01/2019 09:39 G1T+7

Xuân Kỷ Hợi 2019 nước ta trải qua 89 mùa xuân có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo, dìu dắt. Từ năm 1930, Đảng ta ra đời, lãnh đạo toàn dân tộc vùng lên đấu tranh, giành thắng lợi vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong các cuộc chiến biên giới. Hơn 30 năm đổi mới (từ 1986), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc, ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế.

Thực hiện lời dạy và Di chúc của Bác Hồ, những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể là đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, sát thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào vùng hải đảo, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc...Kết quả đem lại hết sức to lớn đó là đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế đều khởi sắc, đại đoàn kết dân tộc ngày một kết cố vững chắc...Thành quả trên tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng về phát triển đất nước nói chung, công tác dân tộc nói riêng; thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ về đoàn kết dân tộc: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vào tháng 11/2018. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các em học sinh dân tộc thiểu số xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vào tháng 11/2018

Thủ tướng Chinh phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tết Kỷ Hợi 2019 cho đồng bào dân tộc Ê đê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút). Ảnh: Ngọc Tâm

Bảo Ngọc

8,877
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.