Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv lâul nênhs kôngz Lanhr Hoangx Tâus hlôngr yaz, cxangz nzir tsât lươngs nhux đăngs grax

24/01/2019 10:19 G1T+7

Shông 2004, zơưv Lanhr Hoangx Tâus, nênhs Nduôr nhoz jos Đăk R’mo, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) txaik ngân hangx chinhr sach 4 chơưx nhiax đâux tư zus nhux đăngs. Zos tu jông, ntơưv 1 tus nhux uô ntêx, zơưv tưz phuôv tsangr haz zus tsi tsês pangz nhux 7 tus. Iz shông zơưv muôs iz tus nhux tơ, grê fênhx đrăngz 12 - 15 chơưx.

Zơưv Tâus zôngv txir nhux đăngs Brahman lo jưs anr pangz uô tơư tsuô nav nhux ntơưv chuôz zis

Shông 2015, lo jưs anr hlôngr yaz, cxangz nzir tsât lươngs nôngz nhux đăngs grax ntơưv hênhx Đăk Song pangz tsuô iz tus txir nhux nôngz Brahman, zơưv tu haz tso tơư tsuô nav nhux đăngs đuô ziv hur jos, txus nuôr tưz shang lo 98 tus nhuôs nhux F1. Shông 2018, zơưv lo Hôis Nênhs kôngz xênhr khơưs fax kruôs viv muôx thanhx tich xuât săc hur ntu uô jưs anr hlôngr yaz, cxangz nzir tsât lươngs nôngz nhux đăngs grax ntơưv hênhx Đăk Song.

Iz făngz ntơưv, mô hinhx zus nhux đăngs tsinhv cung câp qir kuôr hưr cơ tsuô kôngz chos

Bảo Ngọc – Mẫn Doanh

887
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.